Groepen 8

Welkom op de pagina van het leerjaar 8. U kunt hier beknopt de belangrijkste informatie lezen.

Als ouder van onze school heeft u een toegangscode voor Social Schools. Hier zullen in de agenda huiswerk, toetsen en andere belangrijke activiteiten genoteerd worden en foto’s geplaatst worden per groep.

 

Gymrooster:

De groepen 8 hebben op woensdag en donderdag gym van meester Erwin en vrijdag van meester Freek.

 

Woensdag (de gymlessen vinden plaats in het Wateringse Veld College):

09:25 – 10:05 uur 8A

10:05 – 10:45 uur 8B

10:45 – 11:25 uur 8C

11:25 – 12:05 uur 8D

 

Donderdag:

09:30 – 10:15 uur 8A

10:15 – 11:00 uur 8C

11:00 – 11:45 uur 8D

 

Vrijdag:

14:20 – 15:00 uur 8B

 

Handvaardigheidrooster (om de week):

Groep 8A: maandag 10:30 – 12:00 uur

Groep 8B: maandag 08:30 – 10:00 uur

Groep 8C: vrijdag      10:30 – 12:00 uur

Groep 8D: maandag 08:30 – 10:00 uur

 

Muziek:
Om de week krijgen de leerlingen een 40 minuten muziekles van Meester Peter. Zij leren hierin zowel de theorie als praktijk kennen.

 

Rekenen:

In de groepen 8 werken we met de methode Wereld In Getallen op Snappet. Er wordt vooral gewerkt aan onderwerpen als inhoudsmaten, breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen. Hierbij proberen we de kinderen zo veel mogelijk op eigen niveau te laten werken.

 

Begrijpend lezen:

Ook met Nieuwsbegrip werken de leerlingen op hun eigen niveau. De leerlingen krijgen wekelijks een nieuwe tekst aangeboden en verwerken deze tekst op Snappet en soms ook op papier. Ze doen dit in twee- en drietallen. De tekst biedt leerlingen strategieën aan, zodat de leerlingen boven de tekst komen te staan en zo stap voor stap leren hoe ze de vragen moeten beantwoorden. Daarnaast ligt de focus tijdens deze lessen op de woordenschatontwikkeling.

 

Technisch lezen:

Een keer per week besteden we zowel klassikaal als in niveaugroepen aandacht aan de technische leesontwikkeling met de methode Station Zuid. Daarnaast beginnen we iedere middag met een kwartier vrij lezen.

 

Studievaardigheden:

Voor het ontwikkelen van de studievaardigheden werken we een keer per week met de methode Blits.

 

Taal/Woordenschat:

Taal, inclusief woordenschat, wordt in blokken aangeboden via de methode Taal op Maat en Snappet. Met taal behandelen we diverse onderwerpen, als ontleden, spreekwoorden, woordsoorten, zinsopbouw, interpunctie, ed.

 

Spelling:

Spelling wordt via de methode Spelling op Maat en Snappet op niveau aangeboden. Er wordt geoefend met woorden en werkwoorden. Door middel van tussentijdse dictees, kunnen de leerlingen zien aan welke categorie ze nog moeten werken ter voorbereiding op het controledictee.

 

Schrijven:

Dit jaar in groep 8 gaan we aan de slag met het onderhouden van het eigen handschrift in het schrijfschrift.

 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek:

Deze wereld oriënterende vakken behandelen uiteenlopende onderwerpen. Bij geschiedenis wordt de tijd vanaf de Gouden Eeuw behandeld. De nadruk ligt in groep 8 op de Tweede Wereldoorlog. Naast het uitgebreid bespreken en behandelen van deze lesstof brengen de groepen 8 ieder jaar een bezoek aan Kamp Vught.

Bij aardrijkskunde ligt de nadruk op de topografie van de wereld. Onderwerpen als natuurverschijnselen, infrastructuur en verschillende soorten gebieden komen aan bod. Natuur & techniek behandelt onderwerpen als voortplanting, energie en de ruimte. Daarnaast behandelen we in de week van de lentekriebels de seksuele voorlichting.

 

Orka:

In de hele school komen gedurende het schooljaar verschillende thema’s op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod. Welke keuzes maak je? Hoe ga je met elkaar om? Hoe praat je over je gevoel en hoe neem je afscheid?

 

Geestelijke stromingen:

We behandelen diverse onderwerpen uit de catechesemethode Trefwoord. Deze methode biedt verhalen uit het dagelijks leven en Bijbelverhalen aan die op hun beurt weer uitnodigen tot een klassengesprek. Daarnaast staan we stil bij verschillende vieringen die gedurende het schooljaar plaatsvinden.

 

Huiswerk:

In totaal krijgen de kinderen maximaal vier keer per week huiswerk mee naar huis. Dit huiswerk is leer- en/of maakwerk. Dit kan zijn op het gebied van rekenen, taal, Engels of wereld oriënterende vakken. Het huiswerk betreft leerstof die in de groep behandeld is, zodat de leerlingen het huiswerk zelfstandig kunnen maken.

Daarnaast hebben de kinderen ook dit jaar te maken met de toetsen voor de wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek).

In groep 8 kan ook incidenteel huiswerk aan een kind worden meegegeven. Dit betreft dan extra oefenstof die een bepaald kind nodig heeft. Dit is op vrijwillige basis en gebeurt altijd in overleg met ouders.

 

Plannen

In groep 8 houden de kinderen een spreekbeurt. De data van de spreekbeurten worden in de eerste schoolweek bekend gemaakt. De spreekbeurten starten na de herfstvakantie. Daarnaast werken zij in de klas aan een weektaak.

 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 8 aan bod komt.

 

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter.