Groepen 6

Algemene informatie groep 6.

Veel informatie over school vindt u in de digitale schoolgids.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen in de school en in de klas. Pesten, op welke manier dan ook, accepteren wij niet. Wij besteden hier veel aandacht aan in de klas, door met de kinderen te praten en de methode ‘Leefstijl’ te gebruiken.

Goed contact met u als ouder/verzorger is daarbij van groot belang. Mochten er dingen zijn, op welk gebied dan ook, willen wij het graag met u na schooltijd bespreken.

 

De kinderen hebben in groep 6 de volgende spullen nodig:

-        Schoolpen/ liniaal,

-        Agenda met een weekoverzicht,

-        Goede schooltas,

-        Gymkleding: broekje, shirt, zaalschoenen en eventueel een handdoek.

 

De leerstof:

 

Rekenen:

We rekenen elke dag. De verwerking vindt grotendeels plaats op de tablet. Daarbij werken we gedifferentieerd. De leerstof bestaat uit:

Plus en min sommen tot 100.000 (cijferend rekenen)

Breuken

Verhoudingstabellen

Grote keersommen. De tafels tot en met 10 moeten de kinderen beheersen.

Deelsommen

Meten, tijd en geld

Verhaaltjessommen

 

Spelling:

Drie keer in de week geven wij spelling. De woorden van het woordpakket bieden we in 4 lessen aan. De kinderen schrijven de woorden over en maken de lessen op de tablet. Ook hier wordt gedifferentieerd gewerkt. Daarna volgt een signaaldictee. Na dit dictee krijgen de kinderen de woorden mee naar huis om te oefenen. In de klas herhalen we de moeilijkheden uit het woordpakket. Het woordpakket sluiten we af met een controle dictee.

 

Taal:

De hoofdstukken van taal lopen gelijk aan spelling. Sommige lessen worden in het schrift gemaakt, andere lessen op de tablet. De leerstof bestaat uit:

-        Persoonsvorm

-        Onderwerp

-        Zelfstandig naamwoord

-        Bijvoeglijke naamwoorden

-        Lidwoorden

-        Werkwoorden herkennen (tegenwoordige tijd, verleden tijd)

-       Voegwoorden

-        Stelopdrachten

-        Zinsbouw

Aan het eind van ieder hoofdstuk wordt de leerstof getoetst.

 

Technisch lezen.

Om alles wat betreft technisch lezen uit uw kind te halen gebruiken wij binnen onze school de methode ‘Station Zuid’. Bij technisch lezen gaat het om zo snel en precies mogelijk lezen. Dit wordt o.a. getoetst middels de CITO drie minuten toets en de CITO AVI toets. Daarnaast lassen wij momenten in van vrij lezen en brengen wij 4 keer per jaar een bezoek aan de bibliotheek.

 

Station Zuid

De lessen van ‘Station Zuid’ zijn gericht op vlot en vloeien lezen. De lessen vinden 3 maal per week plaats. Van deze lessen is er per week 1 les waarbij de kinderen ontdekken wat er zo leuk is aan lezen en wat bij hen past. Dit doen zij veelal in een coöperatieve vorm.

 

Begrijpend lezen:

Wij gebruiken de methode ‘Nieuwsbegrip” om het begrijpend lezen aan te leren. Dit is een methode met actuele teksten. We geven drie begrijpend lees lessen in de week. Tijdens les 1 activeren we de voorkennis, voorspellen we de inhoud van de tekst en besteden we aandacht aan de woordenschat. In les 2 leren we de kinderen omgaan met de strategie van de les. Iedere week staat een strategie centraal: vragen stellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten en relaties en verwijswoorden. Tijdens les 3 maken de kinderen kennis met andere tekstsoorten zoals onder andere een gedicht, recept, doe tekst.

 

Wereld oriëntatie:

Per twee weken wordt er een vak behandeld. Wereld oriëntatie bestaat uit: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek. Bij aardrijkskunde is de topografie van Nederland nieuw.

Na 2 weken krijgen de kinderen de samenvatting van de les mee naar huis.

De week daarna krijgen de kinderen de afsluitende toets.

Het is belangrijk dat de kinderen de samenvatting thuis goed leren.

Overige vakken:

 

Sociaal emotionele ontwikkeling:

Met Leefstijl worden de sociaal emotionele vaardigheden van de kinderen getraind. Er zijn 6 verschillende thema’s: kennismaken, praten en luisteren,  gevoelens, zelfvertrouwen, omgaan met verschillen en lekker gezond. Ieder thema bestaat uit vier lessen, waarbij verschillende werkvormen worden gebruikt. Het thema waaraan gewerkt wordt hangt in de klas.

 

Engels:

Engels wordt gegeven met de methode Take it easy via het smartboard. De lessen zijn volledig in het Engels. Via een native speaker leren de kinderen de goede uitspraak.

 

Verkeer:

De verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland wordt gebruikt om alle verkeersregels voor de voetganger en de fietser aan te leren.

 

Schrijven:

De kinderen schrijven in groep 6 met het methodisch verbonden handschrift. Daarbij is een  schoolpen met een goede pengreep noodzakelijk.

Het eerste half jaar zijn er hulplijnen, daarna moeten de kinderen ook zonder hulplijnen netjes kunnen schrijven.

 

 

 

 

Computergebruik:

Er zijn schoolregels voor het gebruik van de computers in de klas. Wij gebruiken de computers om het rekenen extra te oefenen, de topografie van de provincies te leren en het programma “Word” aan te leren.

 

Weektaak:

Iedere week krijgen de kinderen een weektaak in de klas. Het doel is dat de kinderen hun eigen werk leren plannen en zich houden aan de planning. De weektaak is gevuld met verschillende taken, hetzij op papier, hetzij op de tablet of computer.

 

Leerlingenzorg:

Tijdens het zelfstandig werken leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht. In deze tijd kan de leerkracht aan bepaalde kinderen extra hulp bieden. Zie ook ‘leerlingenzorg’ op de website. Zelfstandig werken wordt onder andere aangeleerd met taakspel, waarbij het gewenste gedrag wordt beloond met complimenten. De kinderen kunnen klassikaal een beloning verdienen, wanneer alle kinderen taakspel gehaald hebben in die week. Taakspel wordt verspreid over het jaar twee keer een maand gespeeld.

 

Interne begeleiding:

De intern begeleider van de groepen 6 is: Corrie Kobbi.

Door de intern begeleider kan zo de doorgaande lijn bewaakt worden.

 

Rapport:

De kinderen krijgen 3 keer per jaar een rapport. Na rapport 1 volgt een facultatief rapport gesprek. D.w.z. een gesprek op aanvraag van de ouders of van de leerkracht. Na rapport 2 volgt een oudermiddag/ avond.

 

Huiswerk en toetsen:

De kinderen krijgen maak- en leer huiswerk mee. Om het plannen te leren en te onthouden wanneer het huiswerk ingeleverd of geleerd moet zijn, is het gebruik van een agenda verplicht.

De kinderen krijgen om de twee weken een samenvatting mee om te leren voor een wereld- oriëntatietoets.

Om de drie weken krijgen zij de woorden van het woordpakket mee, zodat zij die kunnen overschrijven. Zo oefenen zij de woorden voor het dictee.

 

Voor de taal- en rekentoetsen, behorend bij de methode,  wordt geen huiswerk mee gegeven.

Twee keer per jaar zijn de CITO toetsen, in januari en juni. De resultaten van deze toetsen vindt u terug in het rapport.

 

Presentaties:

De kinderen houden twee presentaties per jaar. Deze mogen zij ondersteunen met een power point of een prezi. De presentatie duurt ongeveer 10 minuten.

Boekbespreking: Na de herfstvakantie kiezen de kinderen een datum voor hun boekbespreking. Deze presentatie wordt gehouden naar aanleiding van een zelf gelezen boek.

Spreekbeurt: De kinderen kiezen een onderwerp wat hen aanspreekt en houden daar een presentatie over voor de klas.

Muurkrant: De kinderen kiezen een dier of een sport , zij bedenken vier vragen en beantwoorden deze op de muurkrant. De muurkrant wordt zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt om te lezen.

 

Regels en afspraken:

Iedere klas kent een klassenbeurt. Twee kinderen zorgen één week voor het netjes houden van de klas. Zij komen ongeveer 15 minuten later uit school.

 

Wilt u iets bespreken met de leerkracht is dat mogelijk na schooltijd. Om teleurstelling te voorkomen vragen wij u eerst een afspraak te maken. Het kan voorkomen dat de leerkracht andere activiteiten na school heeft zoals: vergadering, studie, afspraak met een ouder.

                 

Hulpouders:

Ieder jaar zijn wij blij met klassenouders en “luizenpluis” ouders. U kunt u opgeven bij de leerkracht.

 

 

Niet vergeten:

Traktaties: Het is heel leuk als uw kind trakteert wanneer uw kind jarig is. Ons verzoek is om de traktaties klein en liefst ook gezond te houden. Een makkelijk uit te delen traktatie verdient de voorkeur. Uw kind gaat ook de klassen rond. Samen met een klasgenoot gaat hij naar de andere groepen 6, zijn juf/meester van vorig jaar en naar de administratie/ directie.