Schoolgids en schoolplan

De schoolgids bevat actuele informatie voor het komende schooljaar.

Het schoolplan beschrijft voor vier jaar het beleid dat gaat over de kwaliteit van het onderwijs.