Groepen 7

Welkom op de pagina van het leerjaar 7. U kunt hier beknopt de belangrijkste informatie lezen.?? 


Als ouder van onze school heeft u een toegangscode voor Mijnschoolinfo. Hier zullen?in de agenda?huiswerk, toetsen en andere belangrijke activiteiten?genoteerd worden en foto’s geplaatst worden per groep. Elke groep heeft hier een eigen groepspagina.? 

?? 

Voor mededelingen of een telefonische afspraak kunt het beste via Mijnschoolinfo een mail naar de leerkracht sturen.  

?? 

Gymrooster:? 

Groep 7A:?maandag 08.30 - 09:15 en donderdag 14:20 – 15:00  

Groep 7B:?maandag 09:15 – 10:00 en donderdag 13:40 – 14:20 

Groep 7C: donderdag 13:00 – 13:40 en vrijdag 13:00 – 13:40?? 

Groep 7D:?maandag 08:30 – 09:15 en vrijdag 13:40 – 14:20 

Groep?7E: maandag 09:15 – 10:00 en vrijdag 14:20 – 15:00 

?? 

Handvaardigheidrooster?(om de week):? 

Groep 7A:?vrijdag 10:15 –11:45 (even) 

Groep 7B: vrijdag 10:15 –11:45 (oneven) 

Groep 7C:?dinsdag 13:15 – 14:45 (even) 

Groep 7D:?dinsdag 13:15 – 14:45 (oneven) 

Groep?7E:?donderdag 08:30 – 10:00 (even) 
 

Klusklas (om de week):? 

Groep 7-8: donderdag 13:30 – 15:00 (oneven)? 

 

Muziek:? 
Om de week krijgen de leerlingen een half uur muziekles. Zij leren hierin zowel de theorie als praktijk kennen.? 

?? 

Rekenen:? 

In de groepen 7 werken we met de?methode Wereld In Getallen op?Snappet. De leerlingen zijn verdeeld in niveaugroepen. Binnen deze niveaugroepen is er per leerling ook nog differentiatie. Zo werkt elke leerling op zijn eigen niveau. Met het programma Bingel van Wereld In Getallen werken de kinderen vooral aan het automatiseren van de stof in groep 7. ?? 

? 

Begrijpend lezen:? 

Ook met Nieuwsbegrip werken de leerlingen op hun eigen niveau. De leerlingen krijgen wekelijks een nieuwe tekst aangeboden en verwerken deze tekst op Snappet en soms ook op papier. Ze doen dit in twee- en drietallen. De tekst biedt leerlingen strategieën aan, zodat de leerlingen boven de tekst komen te staan en zo stap voor stap leren hoe ze de vragen moeten beantwoorden.? 

?? 

Technisch lezen:? 

Twee keer per week besteden we?zowel?klassikaal als?in niveaugroepen aandacht aan de technische leesontwikkeling?met de methode Station Zuid. Daarnaast beginnen we iedere middag met een kwartier vrij lezen. Het technisch lezen kan ook op Snappet worden geoefend.? 

?? 

Taal/Woordenschat:? 

Taal, inclusief?woordenschat, wordt in blokken aangeboden via de methode Taal op Maat en?Snappet. Met taal behandelen we diverse onderwerpen, als spreekwoorden, woordsoorten, zinsopbouw, interpunctie, ed. Naast taal en woordenschat behandelen we in een apart katern het ontleden.? 

?? 

Schrijven:? 

Het schrijfschrift in groep 7 leert de leerlingen hoe zij in blokschrift horen te schrijven.  

?? 

Spelling:? 

Spelling wordt via?de methode Spelling op Maat en Snappet?op niveau aangeboden.?Er wordt geoefend met?woorden en werkwoorden.?Door middel van tussentijdse dictees, kunnen de leerlingen zien aan welke?categorie ze nog moeten werken ter voorbereiding op het?controledictee.? 

?? 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek:? 

Deze wereld oriënterende vakken behandelen uiteenlopende onderwerpen. Bij geschiedenis wordt de tijd van de jagers en boeren, de Grieken en Romeinen t/m de tijd van de ontdekkers en hervormers behandeld. ? 

Bij aardrijkskunde ligt de nadruk op de topografie?van de wereld. Onderwerpen als het ontstaan van gletsjers, globalisering, de EU, de aarde en de zon en de verschillende klimaten komen onder andere ook aan de orde.?Natuur?& techniek?behandelt onderwerpen als oerkrachten van de aardeverschillende constructies en je lijf van binnen. 

?? 

Leefstijl:? 

In de hele school komen gedurende het schooljaar verschillende thema’s op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod. Hoe ga je met elkaar om? Hoe praat je over je gevoel en hoe neem je afscheid?? 

? 

Trefwoord:? 

Iedere dag beginnen we met een praatplaat uit de catechesemethode Trefwoord. Deze methode biedt platen, verhalen uit het dagelijks leven en Bijbelverhalen aan die op hun beurt weer uitnodigen tot een klassengesprek.? 

?? 

Huiswerk:? 

In totaal krijgen de kinderen maximaal twee tot drie keer per week huiswerk mee naar huis. Dit huiswerk is leer-?en/of maakwerk. Dit kan zijn op het gebied van rekenen, taal,?spelling, Engels of wereld oriënterende vakken. Het huiswerk betreft leerstof die in de groep behandeld is, zodat de leerlingen het huiswerk zelfstandig kunnen maken.? 

Daarnaast hebben de kinderen ook dit jaar te maken met de toetsen voor de wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en?natuur & techniek). De toetsen (altijd op donderdag) worden als huiswerk meegegeven.? 

Naast het controledictee (één keer per drie weken) kunnen er maximaal twee toetsen per week als huiswerk worden opgegeven.?? 
In groep 7 kan ook incidenteel huiswerk aan een kind worden meegegeven. Dit betreft dan extra oefenstof die een bepaald kind nodig heeft. Dit is op vrijwillige basis en gebeurt altijd in overleg met ouders.? 

In groep 7 houden de kinderen een boekbesprekingeen spreekbeurt en maken zij een opdracht. De data waarbinnen het werk gerealiseerd moet zijn, wordt?ruim van te voren bekend gemaakt.? 

?? 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 7 aan bod komt.? 

?? 

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter.? 

??