Groepen 7

Welkom op de pagina van het leerjaar 7. U kunt hier beknopt de belangrijkste informatie lezen.


Via Social Schools kunt u direct contact opnemen met de leerkracht door een bericht te sturen. Verder kunt u in de agenda vinden welke activiteiten er zijn. Ook vermelden wij hierin het huiswerk van uw kind. Tijdens de voortgangsgesprekken kunt u via Social Schools inschrijven voor de gesprekken. U krijgt hiervoor altijd een uitnodiging.

 

Gymrooster:
Groep 7A: maandag 08.45 – 09:25 en vrijdag 09:15 – 10:00
Groep 7B: maandag 09:25 – 10:05 en woensdag 09:15 – 10:00
Groep 7C: maandag 10:05 – 10:45 en vrijdag 08:30 – 09:15
Groep 7D: maandag 10:45 – 11:25 en woensdag 08:30 – 09:15
Op de maandag sporten wij in de sporthal van het Wateringse Veld College.

 

Handvaardigheidrooster (om de week): 

Groep 7A: dinsdag 08:30 –10:00 (even) 

Groep 7B: dinsdag 08:30 –10:00 (oneven) 

Groep 7C: dinsdag 10:30 –12:00 (even) 

Groep 7D: dinsdag 10:30 –12:00 (oneven) 

 

Klusklas (om de week): 

Groep 7-8: donderdag 13:15 – 14:45 (oneven) 

 

Muziek:
Om de week krijgen de leerlingen 40 minuten muzieles van Meester Warno. Zij leren hierin zowel de theorie als praktijk kennen. 

 

Rekenen:

In de groepen 7 werken we met de methode Wereld In Getallen 5 op Snappet. De leerlingen zijn verdeeld in niveaugroepen. Binnen deze niveaugroepen is er per leerling ook nog differentiatie. Zo werkt elke leerling op zijn eigen niveau. Verder wordt het automatiseren ook via Snappet nog eens extra geoefend.

 

Begrijpend lezen:

Ook met Nieuwsbegrip werken de leerlingen op hun eigen niveau. De leerlingen krijgen wekelijks een nieuwe tekst aangeboden en verwerken deze tekst op Snappet en soms ook op papier. Ze doen dit in twee- en drietallen. De tekst biedt leerlingen strategieën aan, zodat de leerlingen boven de tekst komen te staan en zo stap voor stap leren hoe ze de vragen moeten beantwoorden. Daarnaast ligt de focus tijdens de lessen op de woordenschatontwikkeling.

 

Technisch lezen:

Twee keer per week besteden we zowel klassikaal als in niveaugroepen aandacht aan de technische leesontwikkeling met de methode Station Zuid. Daarnaast beginnen we iedere middag met een kwartier vrij lezen. Het technisch lezen kan ook op Snappet worden geoefend.

 

Taal/Woordenschat: 

Taal, inclusief woordenschat, wordt in blokken aangeboden via de methode Taal op Maat en Snappet. Met taal behandelen we diverse onderwerpen, als spreekwoorden, woordsoorten, zinsopbouw, interpunctie, ed. Naast taal en woordenschat behandelen we in een apart katern het ontleden.

 

Schrijven:

In het schrijfschrift in groep 7 leren de leerlingen hoe zij in blokschrift horen te schrijven.  

 

Spelling:

Spelling wordt via de methode Spelling op Maat en Snappet op niveau aangeboden. Er wordt geoefend met woorden en werkwoorden. Door middel van tussentijdse dictees, kunnen de leerlingen zien aan welke categorie ze nog moeten werken ter voorbereiding op het controledictee. 

 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek: 

Deze wereld oriënterende vakken behandelen uiteenlopende onderwerpen. Bij geschiedenis wordt de tijd van de jagers en boeren, de Grieken en Romeinen t/m de tijd van de ontdekkers en hervormers behandeld. 

Bij aardrijkskunde ligt de nadruk op de topografie van de wereld. Onderwerpen als het ontstaan van gletsjers, globalisering, de EU, de aarde en de zon en de verschillende klimaten komen onder andere ook aan de orde. Natuur & techniek behandelt onderwerpen als water en leven, watervoorziening en consumptie, waterveiligheid en bescherming. Ook gaan de leerlingen leren een drijvende waterwoning te ontwerpen.

 

Leefstijl:

In de hele school komen gedurende het schooljaar verschillende thema’s op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod. Hoe ga je met elkaar om? Hoe praat je over je gevoel en hoe neem je afscheid.

 

Trefwoord: 

Iedere dag beginnen we met een praatplaat uit de catechesemethode Trefwoord. Deze methode biedt platen, verhalen uit het dagelijks leven en Bijbelverhalen aan die op hun beurt weer uitnodigen tot een klassengesprek. 

 

Huiswerk: 

In totaal krijgen de kinderen maximaal twee tot drie keer per week huiswerk mee naar huis. Dit huiswerk is leer-en/of maakwerk. Dit kan zijn op het gebied van rekenen, taal, spelling, Engels of wereld oriënterende vakken. Het huiswerk betreft leerstof die in de groep behandeld is, zodat de leerlingen het huiswerk zelfstandig kunnen maken.

 

Daarnaast hebben de kinderen ook dit jaar te maken met de toetsen voor de wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek). De samenvattingen worden als huiswerk meegegeven (de toets is dan een week later). 

Naast het controledictee (één keer per drie weken) kunnen er maximaal twee toetsen per week als huiswerk worden opgegeven.


In groep 7 kan ook incidenteel huiswerk aan een kind worden meegegeven. Dit betreft dan extra oefenstof die een bepaald kind nodig heeft. Dit is op vrijwillige basis en gebeurt altijd in overleg met ouders. 

 

In groep 7 houden de kinderen een boekbespreking (boekendoos), een spreekbeurt en maken zij een opdracht. De data waarbinnen het werk gerealiseerd moet zijn, wordt ruim van te voren bekend gemaakt.

 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 7 aan bod komt.

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter via Social Schools.