Groepen 7

Voor korte mededelingen (bijv. doktersbezoek) is er tijdens de inloop t/m 08.30 uur tijd. Voor langere gesprekken is het fijn als u vooraf een afspraak maakt met de leerkracht.

 

Gymrooster:

Groep 7A: maandag 14:20 uur – 15:00 uur en donderdag 13:00 uur – 13:40 uur

Groep 7B: dinsdag 10:00 uur – 10:45 uur en vrijdag 13:00 uur – 13:40 uur

Groep 7C: dinsdag 13:40 uur – 14:20 uur en vrijdag 13:00 uur – 13:40 uur

Groep 7D: maandag 13:40 uur – 14:20 uur en donderdag 13:40 uur – 14:20 uur

Groep 7E: donderdag 14:20 uur – 15:00 uur en vrijdag 13:40 uur – 14:20 uur

 

Rekenen: Wereld in Getallen

Iedere dag hebben we een rekenles, waarvan 1 les de projectles is. Deze les staat in het teken van meten, tijd en geldrekenen. Op dag 5 werken de kinderen zelfstandig aan hun eigen doelen. De leerkracht heeft dan de tijd om sommige leerlingen extra aandacht te geven. Na elk blok maken de kinderen een toets.

 

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip

Iedere week werken wij aan een nieuwe tekst van Nieuwsbegrip. De kinderen worden ingedeeld in 3 niveaus. Deze indeling maken wij a.d.h.v. de resultaten van de toetsen. Tijdens de lessen komen de verschillende leesstrategieën aan bod.

 

Technisch lezen: Wij gaan dit jaar werken met de methode Station Zuid. Deze lessen worden gegeven in 3 niveaus. Deze niveaus worden ingedeeld a.d.h.v. toetsen.

Verder staat er iedere dag stillezen op het programma.

 

Taal/Woordenschat: Taal Actief

Bij de taallessen werken wij aan de verschillende taalvaardigheden. Denk daarbij aan zinsontleding en woordbenoemen. Ook het gebruik van formeel en informeel taalgebruik komt aan bod. De verwerking van de lessen vindt vaak plaats op de Snappet.

De lessen woordenschat worden ook verwerkt op de Snappet. Na elk blok vindt er een toets plaats.

 

Schrijven: Pennenstreken

De kinderen blijven wekelijks oefenen met het methodisch schrift. Ook de blokletters komen dit jaar aan bod.

 

Spelling: Taal Actief

Bij spelling werken we met de gebruikelijke woordpakketten. Deze woorden worden aangeboden en er worden verschillende oefeningen mee gemaakt. De verwerking vindt plaats op de Snappet. Tijdens deze lessen werkt ieder op zijn eigen niveau. Verder beginnen we in groep 7 met het vervoegen van werkwoorden. We starten met de tegenwoordige tijd, daarna volgen de verleden tijd en het voltooid deelwoord. Na elk blok volgt een dictee.

 

 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek:

Iedere twee weken behandelen we een hoofdstuk uit 1 van de methodes. Dit gebeurt m.b.v. werkboeken en het digitale bord. Na ieder hoofdstuk krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis en volgt er een toets.

 

Leefstijl:

We volgende de methode en de kinderen werken hierbij in een werkboekje.

 

Verkeer:

Wij werken met de werkboekjes van VVN. Daarnaast krijgen de kinderen in groep 7 een verkeersexamen. Dit bestaat uit een theorie en een praktijkonderdeel. Hiervoor krijgen de kinderen ook huiswerk mee naar huis.

 

Weektaak:

Iedere week krijgen de kinderen een nieuwe weektaak. De kinderen plannen hun werk zelf in en krijgen iedere dag de tijd om hieraan te werken. Na een week moet het werk af zijn. De weektaak wordt ook beoordeeld door de leerkracht.

 

Huiswerk:

In principe krijgen de kinderen in groep 7 twee keer in de week huiswerk. Meestal bestaat dit uit een leer- en een maakwerkje. Dit kan reken-, verkeer-, spelling- of WO huiswerk zijn. Daarnaast kan het voorkomen dat een kind extra werk mee krijgt om een onderdeel nog extra te oefenen.

 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 7 aan bod komt.

 

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter.