Groepen 7

Welkom op de pagina van het leerjaar 7. U kunt hier beknopt de belangrijkste informatie lezen. 

 
Via Social Schools kunt u direct contact opnemen met de leerkracht door een bericht te sturen. Verder kunt u in de agenda vinden welke activiteiten er zijn. Ook vermelden wij hierin het huiswerk van uw kind. Tijdens de voortgangsgesprekken kunt u via Social Schools inschrijven voor de gesprekken. U krijgt hiervoor altijd een uitnodiging. 

 

Gymrooster: 
Groep 7A: maandag 10:05 – 10:45 en woensdag 09:15 – 10:00 
Groep 7B: maandag 09:25 – 10:05 en woensdag 10:00 – 10:45 
Groep 7C: maandag 08:45 – 09:25 en woensdag 10:45 – 11:30 
Groep 7D: maandag 10:45 – 11:25 en woensdag 11:30 – 12:15 
Op maandag sporten wij in de sporthal van het Wateringse Veld College. 

 

Handvaardigheidrooster (om de week):

Groep?7A: dinsdag?08:30 –10:00 (oneven) 

Groep 7B:?dinsdag?10:30 –12:00 (oneven)

Groep 7C: dinsdag?08:30 –10:00 (even)

Groep 7D: dinsdag?10:30 –12:00 (even)

 

Muziek: 
Om de week krijgen de leerlingen 40 minuten muziekles van meester Peter. Zij leren hierin zowel de theorie als praktijk kennen.

 

Rekenen: 

In de groepen 7 werken we met de methode Instruct 1 op Snappet. Snappet daagt leerlingen uit op hun eigen niveau, waardoor de leerkrachten hun hoofd en handen vrij hebben om leerlingen persoonlijk te helpen. De leerlingen krijgen direct feedback op het gemaakte werk en de oefeningen worden automatisch aangepast aan het niveau van de leerlingen. Verder wordt het automatiseren ook via Snappet nog eens extra geoefend. 

 

Begrijpend lezen: 

Ook met Nieuwsbegrip werken de leerlingen op hun eigen niveau. De leerlingen krijgen wekelijks een nieuwe tekst aangeboden en verwerken deze tekst op?Snappet?en soms ook op papier. Ze doen dit in twee- en drietallen. De tekst biedt leerlingen strategieën aan, zodat de leerlingen boven de tekst komen te staan en zo stap voor stap leren hoe ze de vragen moeten beantwoorden. Daarnaast ligt de focus tijdens de lessen op de woordenschatontwikkeling. 

 

Technisch lezen: 

Twee keer per week besteden we zowel klassikaal als in niveaugroepen aandacht aan de technische leesontwikkeling met de methode Station Zuid. Daarnaast beginnen we iedere middag met een kwartier vrij lezen. Het technisch lezen kan ook op Snappet worden geoefend. 

 

Taal/Woordenschat:

Taal, inclusief woordenschat, wordt in blokken aangeboden via de methode Taal op Maat. Met taal behandelen we diverse onderwerpen, als spreekwoorden, woordsoorten, zinsopbouw, interpunctie, ed. Naast taal en woordenschat behandelen we in een apart katern het ontleden. 

 

Schrijven: 

In het schrijfschrift in groep 7 leren de leerlingen?hoe zij in blokschrift horen te schrijven.

 

Spelling: 

Spelling wordt via de methode Spelling op Maat op niveau aangeboden. Er wordt geoefend met woorden en werkwoorden. Door middel van tussentijdse dictees, kunnen de leerlingen zien aan welke categorie ze nog moeten werken ter voorbereiding op het controledictee.

 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek:

Deze wereld oriënterende vakken behandelen uiteenlopende onderwerpen. Bij geschiedenis wordt de tijd van de jagers en boeren, de Grieken en Romeinen t/m de tijd van de ontdekkers en hervormers behandeld.

Bij aardrijkskunde ligt de nadruk op de topografie van Europa. Onderwerpen als het ontstaan van gletsjers, globalisering, de EU, de aarde en de zon en de verschillende klimaten komen onder andere ook aan de orde. Natuur & techniek staat in het teken van een huis bouwen, gebruik van zintuigen en de binnenkant van de aarde. 

 

Orka: 

Op school maken wij gebruik van de superheldenaanpak van Orka Training. Dit is een preventieve aanpak om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen. 

De superhelden bestaan uit negen?sociale vaardigheden?(superhelden of keuzes) die kinderen kunnen toepassen: elkaar helpen, elkaar aanspreken, leiden, volgen, opkomen voor jezelf, relaxed reageren, negeren, een slimme plek en melden bij de leerkracht. 

 

Trefwoord:

Iedere dag beginnen we met een praatplaat uit de catechesemethode Trefwoord. Deze methode biedt platen, verhalen uit het dagelijks leven en Bijbelverhalen aan die op hun beurt weer uitnodigen tot een klassengesprek.

 

Huiswerk:

In totaal krijgen de kinderen maximaal twee keer per week huiswerk mee naar huis. Dit huiswerk is leer-en/of maakwerk. Dit kan zijn op het gebied van rekenen, taal, spelling of Engels. Het huiswerk betreft leerstof die in de groep behandeld is, zodat de leerlingen het huiswerk zelfstandig kunnen maken. 

 

Daarnaast hebben de kinderen ook dit jaar te maken met de toetsen voor de wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek). De samenvattingen worden als huiswerk meegegeven (de toets is dan een week later). 

 
In groep 7 kan ook incidenteel huiswerk aan een kind worden meegegeven. Dit betreft dan extra oefenstof die een bepaald kind nodig heeft. Dit is op vrijwillige basis en gebeurt altijd in overleg met ouders. 

 

In groep 7 houden de kinderen een boekbespreking (boekendoos). De data en uitleg hiervan wordt ruim vante voren bekend gemaakt. 

 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 7 aan bod komt. 

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter via Social Schools.