Leerlingenraad van De Fontein

We zijn alert op signalen en hebben een luisterend oor voor de leerlingen. We maken tijd en ruimte vrij voor verbeteringen. We proberen gezamenlijk tot de juiste oplossing te komen.
Eén van de manieren waarop we dit willen invullen, is het oprichten en in stand houden van een leerlingenraad waarbij leerlingen en de directie bijeen komen. De leerlingen hebben zo de mogelijkheid om structureel met de schoolleiding te overleggen en oefenen tegelijkertijd democratische spelregels. De school profiteert van (verfrissende) ideeën van de leerlingen en zich daardoor verbeteren.

 

De thema's voor dit jaar zijn:
1. Wij zijn tegen schelden
De leerlingenraad gaat een actie opzetten tegen schelden. 
2. Schoon houden van de pleinen
De leerlingenraad wil zich gaan inzetten om schoolplein schoon te houden. 
3. Schoolbieb
De leerlingenraad wil de schoolbieb nog leuker gaan maken.