Groepen 1-2

Welkom op de pagina van het leerjaar 1-2. U kunt hier beknopt de belangrijkste informatie lezen. Als ouder van onze school heeft u een toegangscode voor Social Schools. Hier zullen de informatie vanuit de groep en foto’s uit de groep geplaatst worden.

 

Voor korte mededelingen (bijv. doktersbezoek) is er tijdens de inloop t/m 08.30 uur tijd. Maar onze voorkeur heeft dat dit wordt doorgegeven via Social Schools. Voor langere gesprekken is het fijn als u vooraf een afspraak maakt met de leerkracht.

 

Spelen is leren:

Spelen neemt een belangrijke plek in bij het onderwijs aan kleuters. Maar waarom is spelen nu zo belangrijk in de kleutergroepen? Jonge kinderen ontwikkelen zich vooral door middel van spel. Tijdens het spelen komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod. Denk hierbij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling, de rekenontwikkeling en de motoriek. Spelen is meer dan tijdverdrijf, achter het spel zit een wereld van didactiek waarmee we uw kind al spelenderwijs helpen zichzelf te ontwikkelen. Spelen is leren!

 

Thematisch werken:

Binnen onze school hebben we ervoor gekozen om thematisch te werken in de groepen 1-2. Dit houdt in dat wij ons onderwijs geven rondom een thema dat aansluit bij de belevingswereld van het jonge kind.

Per 5 a 6 weken werken wij rondom een thema en zullen de meeste activiteiten aansluiten op het onderwerp waarop we op dat moment mee bezig zijn. Voorbeelden van thema’s zijn: de seizoenen, feestdagen en familie/vriendjes.

Via o.a. de Infontein wordt u op de hoogte gebracht van het lopende thema.

 

Kijk!:

Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen, werken wij met het ontwikkelingsvolgsysteem Kijk!. Gedurende het gehele jaar observeren wij de kinderen aan de hand van 17 ontwikkelingslijnen. 2 keer per jaar zullen wij deze ontwikkelingslijnen registeren. Aan de hand van deze registraties volgt een oudergesprek waarin wij de ontwikkeling van uw kind kunnen laten zien.

 

Schatkist:

Wij werken samen met BSO Blos en samen bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie. Om een doorgaande lijn aan te bieden werken wij dan ook met een methode die aansluit op elkaar. Bij de voorschool (peuters) is dat Puk en Ko en bij de kleuters is dat Schatkist.
Schatkist bestaat uit 18 ankers/thema’s die elk verschillende activiteiten biedt die betekenisvol zijn voor kleuters. Bij ieder thema staat een verhaal centraal. De rest van het thema wordt dan rond het verhaal opgebouwd.

Ieder jaar bieden wij minimaal 6 thema’s uit schatkist aan.
Pompom en Loeloe horen bij Schatkist en zijn vriendjes van alle kinderen. Zij stellen de kinderen vragen, staan open voor alle kinderen en zijn de intermediair tussen juf en kinderen.

 

Rekenen:

Om alle rekengebieden goed te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de methode Met sprongen vooruit. 3 keer per week zal er een les gegeven worden uit deze methode. Ook deze lessen zijn thema gebonden.

Ook in de methode Schatkist worden diverse rekenlessen aangeboden welke vooral over meten en meetkunde gaan.

 

Motoriek:
Voor de motorische ontwikkeling gebruiken we in de groepen 1-2 o.a. de methode Krullenbol. Door middel van o.a. liedjes, dansjes, spelletjes en diverse motorische activiteiten werken we aan zowel de grote als de fijne motoriek.

 

Bewegingsonderwijs:
Onder ons bewegingsonderwijs valt buiten spelen, gymmen en spelles. 2 keer in de week gaan wij naar de speelzaal voor een gymles. De ene gymles staat in het teken van groot materiaal (klimmen en klauteren). De andere les staat in het teken van omgaan met klein materiaal, zoals ballen, ringen en hoepels.

Om de week gaan wij ook naar de speelzaal voor een spelles. Hier krijgen de kinderen spelletjes aangeboden, zoals schipper mag ik overvaren, zakdoekje leggen, enz.

Voor deze lessen willen wij graag een tasje op school met gymkleding, denk hierbij aan korte broek, T-shirt en gymschoenen. De lessen op maandag en dinsdag worden gegeven door juf Esther. Zij is vakleerkracht gym. Iedere week zullen de kinderen dus 1x van haar gym krijgen. Deze gymles staat in teken van groot materiaal.
Om de week hebben de kinderen van groep 2 ook judo. Dit wordt gegeven door juf Cindy en is een vakleerkracht judo. De jongste kleuters blijven dan bij hun eigen leerkracht. Op deze manier werken we ook aan groepsverkleining.

 

Naast lessen in de speelzaal valt ook buiten spelen onder bewegingsonderwijs. Wij spelen 1 á 2 keer per dag een half uur met de kinderen buiten.

 

Leefstijl:

Een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Leefstijl wil bevorderen dat jongeren opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen. Er zijn 6 thema’s die in volgorde maar ook afzonderlijk van elkaar gebruikt kunnen worden. Elk thema bestaat uit verhalen, opdrachten, of werkbladen en aan de hand daarvan gaan we in gesprek met elkaar om een sociale groep te verkrijgen en te behouden.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.leefstijl.nl/over-leefstijl.html

 

Trefwoord:
Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming. Iedere dag wordt er met deze methode gewerkt. Bij een kalenderplaat lezen we met de kinderen een bijbelverhaal, een voorleesverhaal , een gedicht of zingen we een liedje. Op deze manier besteden we aandacht aan de identiteit van onze school.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.trefwoord.nl/verantwoording/.

 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 1-2

aan bod komt.

 

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter.