Onze visie

Wij vinden het belangrijk om, gebaseerd op christelijke grondbeginselen, een prettige en geborgen omgeving te bieden, waar de kinderen leren om op een verantwoorde wijze zelfstandig hun weg in de maatschappij te vinden.
We streven naar een goede balans tussen kennisoverdracht en het ontwikkelen en stimuleren van sociale en culturele waarden bij ieder kind.

Wij hechten veel waarde aan een veilige en vertrouwde sfeer in de school. Kinderen moeten met plezier naar school kunnen gaan om tot leren komen. Daarnaast zijn de zintuiglijke en motorische ontwikkeling en de creativiteitsontwikkeling belangrijke aspecten in de totale ontwikkeling van het kind.

Iedereen die zich thuis voelt bij deze manier van omgaan met elkaar, is welkom op onze school.

Ons team laat zich regelmatig bijscholen om zo goed onderwijs te kunnen bieden aan de hand van de nieuwste methoden en inzichten.