Ouders

Het opvoeden van kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Het is daarom belangrijk dat duidelijk is wat ouders van de school mogen verwachten en omgekeerd wat de school van ouders mag verwachten.
Regelmatige contacten zorgen ervoor dat deze verwachtingen voor beide partijen helder zijn. Als u vragen heeft of opmerkingen, blijf er dan niet mee lopen, maar maak even een afspraak met de groepsleerkracht, de intern begeleider of met de directie. Buiten schooltijd zullen groepsleerkrachten u graag te woord staan. Met de directie kunt u desgewenst ook onder schooltijd een afspraak maken. Voor kleinere zaken kunt u uiteraard ook bellen of e-mailen.

 

Inspraak van ouders nemen een belangrijke plaats in binnen onze school. Onze school kent daarom twee organen waar ouders zitting in hebben: de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging.