Medezeggenschapsraad

De medezeggeschapsraad (MR) is ingesteld zodat ouders en leerkrachten invloed hebben en vooral mee kunnen denken over het onderwijs van hun kinderen op school. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De leden van de Medezeggenschapsraad worden voor vier jaar gekozen.

 

Leden van de Medezeggenschapsraad zijn namens het personeel:

Nazia Ramdjan

3B

Niels van der Ven  7C
Lizelotte Kalma 6A 
Sophie Arkesteijn 8E 

 

Leden van de Medezeggenschapsraad zijn namens de ouders:

Femke Haenen  Quinn 6E  Brenn 3C
Daniëlle van Essen    Elin 6C Lise 1-2F
Ton Dries Casper 8C      
Yvonne van Soest Renée 6E Quinten 4E

 

De Medezeggenschapsraad vergadert 6 keer per jaar en de data worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld.

 

Heeft u een vraag of een opmerking dat kunt u deze mailen naar: medezeggenschap@fontein.nl.