Medezeggenschapsraad

De medezeggeschapsraad (MR) is ingesteld zodat ouders en leerkrachten invloed hebben en vooral mee kunnen denken over het onderwijs van hun kinderen op school. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De leden van de Medezeggenschapsraad worden voor vier jaar gekozen.

 

Leden van de Medezeggenschapsraad zijn namens het personeel:

Nazia Ramdjan

3B

Pauline Latenstein  1-2F
Michael Wolters 8B 
Sophie Arkesteijn 8D

 

Leden van de Medezeggenschapsraad zijn namens de ouders:

Fatima Elboubkara  Nizar 7B Nadir 8A
Danielle de Koning Gabriëlle 5C
Chafia Rotbi Omayrah 6B
Habibe Duman  Inaya 1-2E

 

 

De Medezeggenschapsraad vergadert 6 keer per jaar en de data worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld.

 

Heeft u een vraag of een opmerking dat kunt u deze mailen naar: medezeggenschap@fontein.nl.