Medezeggenschapsraad

De medezeggeschapsraad (MR) is ingesteld zodat ouders en leerkrachten invloed hebben en vooral mee kunnen denken over het onderwijs van hun kinderen op school. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De leden van de Medezeggenschapsraad worden voor vier jaar gekozen.

 

Leden van de Medezeggenschapsraad zijn namens het personeel:

Nazia Ramdjan

3B

Niels van der Ven  7E
Lizelotte Kalma 6D 
Sophie Arkesteijn 8C 

 

Leden van de Medezeggenschapsraad zijn namens de ouders:

 

 

Andjenie Dindajal Arav 4D Arvin 5C
Frank de Graaf    Milan 5B Sem 7A
Maaike Kuiper Tim 5D Nils 7E
Alain Steijn  Brenn 5C  Quinn 8E 

 

 

De Medezeggenschapsraad vergadert 6 keer per jaar en de data worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld.

 

Heeft u een vraag of een opmerking dat kunt u deze mailen naar: medezeggenschap@fontein.nl.