Informatie over klassenouders

Wij werken met klassenouders. Het streven is om in iedere groep twee klassenouders te hebben. Zij ondersteunen de leerkrachten met praktische zaken:
  • het regelen van ouders m.b.t. begeleiding bij allerlei activiteiten (voor o.a. bezoek aan musea, kinderboerderij)
  • het regelen van ouders m.b.t het vervoer naar bijvoorbeeld de kinderboerderij
  • het regelen van ouders voor de jaarlijkse schoonmaak van het materiaal en/of lokaal.
  • hulp bieden bij incidentele activiteiten zoals ingewikkelde handvaardigheidlessen of pepernoten bakken.

Verder neemt de klassenouder initiatief om een attentie te regelen bij bijzonderheden als huwelijk, geboorte, jubileum van de groepsleerkracht(en). Indien een klassenouder een bijdrage voor een attentie of een activiteit vraagt, mag deze bijdrage maximaal 1 euro bedragen.

 

Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders zich bij de groepsleerkracht opgeven als klassenouder.

 

De Ouderraad verzorgt aan het begin van het schooljaar voor geïnteresseerden een informatie bijeenkomst over het hoe en wat van klassenouders.