Onze school

Een moderne, katholieke school Basisschool De Fontein is een moderne, katholieke school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Onze school probeert vanuit een hedendaagse katholieke visie concreet invulling te geven aan normen en waarden als verdraagzaamheid, respect voor elkaar, sociaal-maatschappelijk bewustzijn en behulpzaamheid.
Wij vinden het belangrijk kinderen, in de praktijk van elke dag, te wijzen op deze christelijke normen en waarden en ze zelf ook daadwerkelijk ‘voor te leven’.

Hiermee maken we kinderen vertrouwd met een levenshouding, die zich richt op samenwerking en oog voor de medemens. We zien dat we dit streven met vele andere godsdiensten en levensbeschouwingen delen. Wij besteden daarom naast het katholicisme óók aandacht aan andere geloofsrichtingen, zoals het humanisme, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het jodendom. Daarbij vinden wij het belangrijk om eerder te kijken naar de overeenkomsten dan naar de verschillen. Wij vinden het de moeite waard om samen met kinderen en ouders met een katholieke levensovertuiging, maar ook met een andere geloofs- of levensovertuiging, deze idealen na te streven.

 

Basisschool De Fontein streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs, met goede resultaten voor alle kinderen. Met ons onderwijs willen wij ze een geschikte opstap bieden voor het vervolgonderwijs. Wij proberen de kinderen te stimuleren goede prestaties te leveren om daarmee hun toekomstkansen te vergroten.