Schoolafspraken

Wij zijn een school waar veel verschillende kinderen elkaar dagelijks ontmoeten. Daarom vinden wij het belangrijk dat er duidelijke omgangsregels zijn. Wij maken afspraken met kinderen over wat wel en wat niet mag en leggen hen steeds uit waarom we dit doen. 

Schelden, pesten en plagen, vechten, liegen en discrimineren wordt op onze school niet geaccepteerd. Afspraken en procedures hierover zijn vastgelegd in ons gedragsprotocol. We streven ernaar klimaat waarin iedereen zich prettig voelt.