Groepen 5

Welkom op de website van groep 5

U kunt hier beknopt de belangrijkste informatie lezen. Als ouder van onze school heeft u een toegangscode voor Mijnschoolinfo. Hier zal huiswerk genoteerd worden en foto’s geplaatst worden per groep.

 

Voor korte mededelingen (bijv. doktersbezoek) is er ook na schooltijd om 14.55 uur tijd. Voor langere gesprekken is het fijn als u vooraf een afspraak maakt voor een telefonische afspraak met de leerkracht. Wanneer er weer ouders toegelaten worden in de school hoort u dit via MijnSchoolInfo.

 

 

 

Wat leren we in groep 5

Rekenen:

Iedere dag hebben de leerlingen rekenen in de klas. Dit gebeurt in 3 niveaus. We werken in blokken van 4 of 5 weken. Op dag 3 van iedere week werken de leerlingen aan een projectles. Deze les staat in het teken van meten, geld en tijd.

Op dag 5 van de week werken de leerlingenzelfstandig aan een rekentaak, passend bij hun niveau.  De leerkracht heeft dan de tijd om een aantal  leerlingenextra hulp te geven.

De volgende onderdelen komen in groep 5 aan bod:

 • Buurgetallen tot 1000,
 • Sprongen van 25 – 50 – 100…,
 • Wat is de 4 waard in 345
 • + en – tot 100 over tiental 
 • + en – tot 1000          145+367           205-37
 • Tafels 1 t/m 12, maar ook sommen als 4x2x30, 10x65 en schattend vermenigvuldigen 4x 38
 • Deelsommen zonder en met rest ook grote sommen:    72:3              120:8
 • Geld: gepast betalen en teruggeven tot 100 euro, prijzen berekenen
 • Tijd: heel uur, half uur, kwartier,  tijdsduur (analoog en digitaal) en het lezen van een kalender
 • Meetkunde: lengte: mm, cm, dm, m, km; gewicht: gr, kg; inhoud: l, cl en ml 
 • Omtrek en oppervlakte

 

Begrijpend lezen:

We gebruiken de methode Nieuwsbegrip. Dit zijn actuele nieuwsteksten. Er wordt een les geoefend met de moeilijke woorden. Daarnaast oefenen zij ook met een andere  soort tekst. Een recept, een verslag, een brief, een verhaal of een gedicht.

De leerlingen worden ingedeeld in 3 niveaus. Deze indeling maken wij a.d.h.v. de resultaten van toetsen. Het schooljaar heeft 10 blokken van ieder 3 weken.  In de derde week volgt er een toets. U kunt bij de leerkracht tips vragen om uw kind thuis te helpen. Daarnaast kunnen de leerlingen thuis online extra oefenen op Nieuwsbegrip.nl, wanneer uw kind zijn/haar inloggegevens niet meer weet kunt u deze bij de groepsleerkracht opvragen.

 

Technisch lezen

Lezen leer je niet alleen op school, maar zal ook thuis regelmatig moeten gebeuren. Liever iedere dag 10 minuutjes, dan 1 keer een langere tijd. Op school lezen de leerlingen met de technisch leesmethode Station Zuid. Met deze methode leren de leerlingen om woorden als chocolaen mysterietechnisch goed uit te spreken. Het gaat hierbij om het uitspreken van de woorden en niet om woordbegrip. Natuurlijk lezen we niet alleen om ons leestempo te verhogen, maar ook omdat het leuk is om een (informatief) boek te lezen.

 

Taal/Woordenschat/ Spelling

De leerlingen gaan op steeds meer manieren met taal aan de slag en maken in deze groep ook kennis met grammatica zoals: voorzetsels, bijvoeglijk naamwoorden, zelfstandig naamwoorden, lidwoorden en persoonsvorm en onderwerp herkennen.

Het aanleren van de spellingsregels is in groep 5 vaste prik. In groep 4 leerden de leerlingen nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, nu worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Ook komen er nieuwe spellingcategorieën aan bod. Na het starten van een nieuw thema volgt er na ongeveer 3 weken een controledictee. Voor het oefenen van de ‘weetwoorden’ krijgen de leerlingen een huiswerkblad mee naar huis. Dit zijn woorden waar geen spellingsregel voor is, die moet je gewoon uit je hoofd kennen. Dit zijn woorden met de ei/ij, de au/ou en met ch(t).

We gebruiken voor taal, woordenschat en spelling de methode Taal op Maat 2e editie.

 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat aan bod komt:

 • Stellen: een e-mail, brief, verhaal, gedicht, boekverslag. Met goed gebruik van hoofdletters en leestekens (punt, komma)
 • Spreken/luisteren: spreekbeurt houden, muurkrant of werkstuk maken
 • Grammatica: redekundig en taalkundig ontleden.
 • Woordenschat:de woordenschatlessen zitten hierin verweven.
 • Spelling:  onder andere: woorden op -je, -pje, -kje of -etje; woorden met -lijk en -ig; woorden met -elen, -enen, -eren; woorden met f/v- en z/s-verandering

 

Schrijven:

De leerlingen zullen verder oefenen met hoofdletters. De woorden en zinnen worden langer en in het tweede schrift gaan de hulplijntjes weg. We maken hierbij gebruik van Pennenstreken 2e editie. De leerlingen ontwikkelen een goed, vlot en leesbaar eigen handschrift. Groep 5 krijgt twee basislessen per week.  

 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek:

Per twee weken wordt natuur, aardrijkskunde of geschiedenis gegeven. Iedere twee weken wordt een thema behandeld van het desbetreffende vak.

 

Na 2 weken krijgen de leerlingen een samenvatting mee naar huis. Het is belangrijk dat de leerlingen de samenvatting thuis goed leren. Naast de leerstof van de samenvatting, wordt ook de behandelde stof uit de lessen getoetst. Dit geldt voor alle WO vakken. Wanneer uw kind dus een les heeft gemist, mag / kan het ons vragen wat hij of zij gemist heeft. Dit kunnen we dan kort met hem /haar doornemen.

In de derde week volgt een toets.

 

Leefstijl:

Leefstijl wil bevorderen dat jongeren opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen. Er zijn 6 thema’s die in volgorde maar ook afzonderlijk van elkaar gebruikt kunnen worden. Elk thema bestaat uit verhalen, opdrachten of werkbladen en aan de hand daarvan gaan we in gesprek met elkaar om een sociale groep te verkrijgen en te behouden.

 

Verkeer

Aan de hand van de methode Let’s Go leren de leerlingen het volgende:

 • Omgeving: de leerlingen leren theorie over het spelen/bewegen binnen de bebouwde kom.
 • Verkeersborden- en tekens: de leerlingen leren verschillende gebods- en verbodsborden kennen.
 • Passagier: de leerlingen leren hoe je je als passagier gedraagt in de auto of het openbaar vervoer.
 • Voorrang: de leerlingen leren eenvoudige voorrangsregels aan de hand van verkeerssituaties, gebruik makend van verkeersborden- en tekens.

 

 

Engels

Engels wordt gegeven met de methode Take it Easy via het smartboard. De lessen zijn volledig in het Engels. Via een native speaker leren de leerlingen de goede uitspraak.

 

Trefwoord

Trefwoord is een boekje met een bijbehorende digitale site voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool. Het is gebaseerd op vijf korte dagopeningen passend bij een kalenderplaat. Deze dagopening kan bestaan uit een bijbel verhaal, een voorleesverhaal, een gedicht of een kringgesprek en daar zitten ook regelmatig liedjes bij.

 

Presentaties

De leerlingenhouden twee presentaties per jaar. Deze mogen zij ondersteunen met een power point. De presentatie duurt ongeveer 10 minuten.

 • Boekbespreking: Na de kerstvakantie zullen deze ingepland worden. Aan de hand van een aantal beschikbare data kiezen de leerlingen een datum voor hun boekbespreking. Deze presentatie wordt gehouden naar aanleiding van een zelf gelezen boek. Er zal een brief mee naar huis gegeven worden waarin staat waar deze aan zal moeten voldoen. De leerlingen zullen een voorbeeld boekbespreking zien die door de leerkracht wordt gegeven.
 • Spreekbeurt: De leerlingen kiezen een onderwerp wat hen aanspreekt en houden daar een presentatie over voor de klas. Dit zal in de laatste maanden van het schooljaar zijn. Ook hier krijgen de leerlingen een voorbeeld te zien met bijbehorende informatiebrief.

  

Huiswerk

Op het bord in de klas staat de planning van de week,  activiteiten, maar ook toetsen.

Met regelmaat zal er een tafelblad of een klokkenblad mee naar huis gaan. Het is belangrijk voor de hogere groepen dat de leerlingen de tafels en het klokkijken goed beheersen. Tafels en klokkijken leer je niet alleen op school en behoeft veel oefening.

Mocht het nodig zijn, kunt uw kind ook extra oefening mee krijgen voor spelling. Niet het hele jaar door, maar wel om net dat ene zetje te geven om vooruit te komen.

Het huiswerk  moet een aantal dagen later weer ingeleverd worden.

Wanneer een kind behoefte heeft aan meer of extra werk en gemotiveerd is om thuis te oefenen kunt u altijd in gesprek om dit met de leerkracht te overleggen. 

 

 

Gymnastiek

We gymmen in de sporthal aan de overkant van de school. Douchen is niet verplicht, maar wel verstandig. De leerlingen zweten flink tijdens de les. Het is fijn als iedereen weer fris in de klas komt. Deodorant kan natuurlijk ook, maar dan wel graag een deoroller. Geendeodorant spray!

 

Gymkleding (t-shirt en korte broek / gympakje) en goede gymschoenen voor binnen zijn verplicht. Kijk regelmatig even of de gymschoenen nog passen. Gymmen op blote voeten is onveilig en kan zorgen voor ongemakken zoals wratten.

 

Hieronder vindt u het gymrooster voor schooljaar 2020-2021:

 

 Dinsdag

Duur

Groep

Docent

08.30 – 09.15 uur

45

5B

Meester Freek

09.15 – 10.00 uur

45

5C

Meester Freek

10.00 – 10.45 uur

45

5D

Meester Freek

 

 Woensdag

Duur

Groep

Docent

08.30 - 09.15 uur

45

5A

Meester Erwin

09.15 – 10.00 uur

45

5B

Meester Erwin

10.00 – 10.45 uur

45

5C

Meester Erwin

10.45 – 11.30 uur

45

5D

Meester Erwin

 

Vrijdag

Duur

Groep

Docent

11.10 – 11.50 uur

40

5A

Meester Tobias

 

 

 

 

 

Verdere informatie groep 5


Interne begeleiding

De intern begeleider van de groepen 5 is: Hilde van den Ende.

 

Hulpouders

Ieder jaar zijn wij blij met klassenouders en “luizenpluis” ouders. U kunt u opgeven bij de leerkracht. Voorlopig mogen ouders helaas de school nog niet in, dus ook het luizenpluizen zal tot nader order door de ouders thuis gedaan worden. Ook schooluitjes zullen voorlopig niet doorgaan. Zodra hierin verandering komt, hoort u dit natuurlijk via MijnSchoolInfo.

 

Traktaties

Het is heel leuk als uw kind trakteert wanneer uw kind jarig is. Ons verzoek is om de traktaties klein en liefst ook gezond te houden. In verband met COVID-19 zijn alleen voorverpakte traktaties toegestaan.

 

 

Wilt u iets bespreken met de leerkracht is dat mogelijk na schooltijd. Om teleurstelling te voorkomen vragen wij u eerst een afspraak te maken. Het kan voorkomen dat de leerkracht andere activiteiten na school heeft zoals: vergadering, studie, afspraak met een ouder.

 

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter.

 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 5 aan bod komt.

 

Fijn schooljaar allemaal!

 

De leerkrachten van groep 5.