Groepen 5

Welkom op de pagina van leerjaar 5. U kunt hier beknopt de belangrijkste informatie lezen. Als ouder van onze school heeft u een toegangscode voor Mijnschoolinfo. Hier zal huiswerk genoteerd worden en foto’s geplaatst worden per groep.

 

Voor korte mededelingen (bijv. doktersbezoek) is er tijdens de inloop t/m 08.30 uur tijd. Voor langere gesprekken is het fijn als u vooraf een afspraak maakt met de leerkracht. Tijdens het inloopkwartier gaan de kinderen aan het werk en kunt u zien waar ze mee bezig zijn.

 

Hieronder vindt u de roosters voor schooljaar 2018-2019.

 

Gymrooster:        

Maandag

Groep

Docent

08.30 – 09.15 uur

(graag om 8.20 uur aanwezig zijn bij de sporthal)

5C

Meester Tobias

09.15 – 10.00 uur

5D

Meester Tobias

 

Donderdag

Groep

Docent

08.30 – 09.15 uur

(graag om 8.20 uur aanwezig zijn bij de sporthal)

5E

Meester Tobias

 

 

Vrijdag

Groep

Docent

13.40 – 14.20 uur

5A

Meester Tobias

14.20 – 15.00 uur

(de leerlingen zullen 5 a 10 minuten later buiten zijn)

5B

Meester Tobias

 

We gymmen in de sporthal aan de overkant van de school. Douchen is niet verplicht, maar wel verstandig. De kinderen zweten flink tijdens de les. Fijn als iedereen weer fris in de klas komt.

Gymkleding en goede gymschoenen voor binnen zijn verplicht. Kijk even of de gymschoenen nog passen. Gymmen op blote voeten is onveilig en kan zorgen voor ongemakken zoals wratten.

 

Zwemrooster (exclusief bustijden):

 

 

 

donderdag

Groep

Zwemtijd

5D

10.00 – 10.45 uur

5A

13.00 – 13.45 uur  

(de leerlingen blijven verplicht over op school)

5B

13.00 – 13.45 uur  

(de leerlingen blijven verplicht over op school)

5C

13.45 – 14.30 uur                 

(de leerlingen zullen 5 a 10 minuten later arriveren)

5E

13.45 – 14.30 uur               

(de leerlingen zullen 5 a 10 minuten later arriveren)

 

We zwemmen in zwembad Het Hofbad. De leerlingen hebben hiervoor alleen zwemkleding en een handdoek nodig. Ook is het handig om een plasticzak mee te geven om daar de natte spullen in te kunnen doen.

 

Rekenen:

Iedere dag hebben de kinderen rekenen in de klas. Dit gebeurt in 3 niveaus. We werken in blokken van 4 of 5 weken. Op dag 3 van iedere week werken de kinderen aan een projectles.  Deze les staat in het teken van meten, geld en tijd.

Op dag 5 van de week werken de kinderen zelfstandig aan een rekentaak, passend bij hun niveau.  De leerkracht heeft dan de tijd om een aantal  kinderen extra hulp te geven.

De volgende onderdelen komen in groep 5 aan bod:

Buurgetallen tot 1000,

Sprongen van 25 – 50 – 100…,

Wat is de 4 waard in 345

+ en – tot 100 over tiental 

+ en – tot 1000          145+367           205-37

Tafels 1 t/m 12, maar ook sommen als 4x2x30, 10x65 en schattend vermenigvuldigen 4x 38

Deelsommen zonder en met rest ook grote sommen:    72:3              120:8

Geld: gepast betalen en teruggeven tot 100 euro, prijzen berekenen

Tijd: heel uur, half uur, kwartier,  tijdsduur (analoog en digitaal) en het lezen van een kalender

Meetkunde: lengte:  mm, cm, dm, m, km; gewicht:   gr, kg  ; inhoud: l, cl en ml, 

Omtrek en oppervlakte

 

Begrijpend lezen:

We gebruiken de methode Nieuwsbegrip. Dit zijn actuele nieuwsteksten. Er wordt een les geoefend met de moeilijke woorden. Daarnaast oefenen zij ook met een andere  soort tekst. Een recept, een verslag, een brief, een verhaal, een gedicht.

De kinderen worden ingedeeld in 3 niveaus. Deze indeling maken wij a.d.h.v. de resultaten van toetsen.

Tijdens de lessen komen de verschillende leesstrategieën aan bod.

 • relaties en verwijswoorden,
 • signaalwoorden,
 • samenvatten,
 • ophelderen van onduidelijkheden,Technisch lezen:Het is erg belangrijk dat alle kinderen veel leeskilometers blijven maken. De teksten worden langer en moeilijker.En kan uw kind al prima lezen, is het ook belangrijk dit te onderhouden. Voor taal, spelling en woordenschat werken we met de methode Taal Actief.Enkele onderdelen van taal waar we aan werken zijn o.a.:
 • Het schooljaar heeft 10 blokken van ieder 3 weken.  In de derde week volgt er een toets.
 • Taal/Woordenschat:
 • U kunt bij de leerkracht tips vragen om uw kind thuis te helpen.
 • Lezen leer je niet alleen op school, maar zal ook thuis regelmatig moeten gebeuren. Liever iedere dag 10 minuutjes, dan 1 keer een langere tijd.
 • Wij lezen met de technisch leesmethode Station Zuid.
 •  
 • Tegenstellingen
 • Meervoud, enkelvoud
 • Tegenwoordige en verleden tijd
 • Voorzetsels
 • Alfabet
 • Persoonsvorm
 • Zelfstandig naamwoord
 • Vraag en antwoord
 • SpreekwoordenSpelling loopt gelijk aan de taalmethode. Het schooljaar heeft 10 blokken van ieder 3 weken. Na 4 lessen krijgt uw kind het woordpakket mee naar huis. Er volgt een signaaldictee waarbij bekeken wordt welke categorie nog extra oefening behoeft.Het is goed om het woordpakket met uw kind te oefenen, ook als uw kind zegt alles al te kunnen. De bedoeling is dat zij thuis de woordjes een keer schrijven, de regel oefenen.Enkele spellingcategorieën van spelling in groep 5 zijn:Deze laatste zijn zeker belangrijk om wat extra tijd aan te besteden.Schrijven:De kinderen zullen verder oefenen met hoofdletters. De woorden en zinnen worden langer en in het tweede schrift gaan de hulplijntjes weg.Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek:Het is belangrijk dat de kinderen de samenvatting thuis goed leren.In de derde week volgt een toets.Natuur: Argus ClouOmgeving: extreem weer, vormen van waterBouwen: skelet en spieren, knikkers, snel zonder benen In groep 5 komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: Ieder jaar keren er hoofdthema’s terug in de leerlijn. In groep 5 komen de volgende onderwerpen aan bod: kaartlezen, stad of dorp, water, nieuwe natuur, beroepen, talen in Nederland, beroepen en natuurgebieden.Verkeer: Een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Leefstijl wil bevorderen dat jongeren opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen. Er zijn 6 thema’s die in volgorde maar ook afzonderlijk van elkaar gebruikt kunnen worden. Elk thema bestaat uit verhalen, opdrachten of werkbladen en aan de hand daarvan gaan we in gesprek met elkaar om een sociale groep te verkrijgen en te behouden.
 •  
 • Leefstijl:
 • Gedrag en veiligheid voor de  voetganger en  fietser, verkeersborden, de voorrangregels en weer en verkeer komen aan bod.
 •  
 • Aardrijkskunde: Hier en Daar
 • De Steentijd met de ‘Jagers en boeren’, Romeinse tijd, Romeinen en Grieken, wonen in de Middeleeuwen en de Riddertijd, De Pruikentijd en de tijd van nu.
 • Geschiedenis: Wijzer door de  Tijd
 • Voeding: benzine voor je lijf, etenstijd, beleg van uitvinders
 • Communicatie: slimme hond, kleur, post, schat
 • Soorten: miniwereld in de tuin
 •  
 • Naast de leerstof van de samenvatting, wordt ook de behandelde stof uit de lessen getoetst. Dit geldt voor alle WO vakken. Wanneer uw kind dus een les heeft gemist, mag / kan het ons vragen wat hij of zij gemist heeft. Dit kunnen we dan kort met hem /haar doornemen.
 • Per twee weken wordt natuur, aardrijkskunde of geschiedenis gegeven. Iedere twee weken wordt zo een thema behandeld van het desbetreffende vak. Na 2 weken krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis.
 •  
 • Pennenstreken
 •  
 • cht, ou en au, ei en ij, -lijk, -heid, de verdubbelaar (bakker) en de klinkerdief (jager)
 • Let op: de woordjes zijn een stuk pittiger geworden dan in groep 4! Het zijn nu 60 woordjes over drie weken.
 • In de derde week is er een controledictee. Deze bestaat uit een zinnendictee en een 20 woordendictee. Na twee blokken, is er een parkeerweek waarin de leerstof van twee blokken worden herhaald.
 • Spelling:

Engels:

Engels wordt gegeven met de methode Take it easy via het smartboard. De lessen zijn volledig in het Engels. Via een native speaker leren de kinderen de goede uitspraak.

 

Trefwoord:

Trefwoord is een boekje met een bijbehorende digitale site voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool. Er is een boekje voor de onderbouw en een boekje voor de middenbouw/bovenbouw. In groep 5 gebruiken we de middenbouw versie. Het is gebaseerd op vijf korte dagopeningen passend bij een kalenderplaat. Deze dagopening kan bestaan uit een bijbel verhaal, een voorleesverhaal, een gedicht of een kringgesprek en daar zitten ook regelmatig liedjes bij.

 

Presentaties

De kinderen houden twee presentaties per jaar. Deze mogen zij ondersteunen met een power point of een prezi. De presentatie duurt ongeveer 10 minuten.

Boekbespreking: Na de herfstvakantie kiezen de kinderen een datum voor hun boekbespreking. Deze presentatie wordt gehouden naar aanleiding van een zelf gelezen boek. De kinderen zullen een voorbeeld boekbespreking zien die door de leerkracht wordt gegeven..

Spreekbeurt: De kinderen kiezen een onderwerp wat hen aanspreekt en houden daar een presentatie over voor de klas.

 

Weektaak:

Om de week krijgen de kinderen een nieuwe weektaak. De kinderen leren in groep 5 hun taken te plannen. Zij krijgen 3 keer in de week de tijd om hieraan te werken. Na twee weken moet de weektaak af zijn. De weektaak wordt ook beoordeeld door de leerkracht voor het tweede en derde rapport.

 

Huiswerk:

Op het bord in de klas staat de planning van de week,  activiteiten, maar ook toetsen.

Op Mijn Schoolinfo, in de agenda, wordt het huiswerk en de toetsen voor de komende periode genoteerd. Meestal is dit informatie voor alle groepen 5.

Als u doorklikt op het blauwe vakje, volgt er meer informatie. Kijk altijd nog even op het bord om zeker te weten op welke dag de toets is. Soms is er een klas die een toets een dag later of eerder doet.

Met regelmaat zal er een tafelblad of een klokkenblad mee naar huis gaan. Het is belangrijk voor de hogere groepen dat de kinderen de tafels en het klokkijken goed beheersen. Tafels en klokkijken leer je niet alleen op school en behoeft veel oefening.

Mocht het nodig zijn, kunt uw kind ook extra oefening mee krijgen voor spelling. Niet het hele jaar door, maar wel om net dat ene zetje te geven om vooruit te komen.

Het huiswerk  moet een aantal dagen later weer ingeleverd worden.

Wanneer een kind behoefte heeft aan meer of extra werk en gemotiveerd is om thuis te oefenen kunt u altijd in gesprek om dit met de leerkracht te overleggen. 

 
Interne begeleiding
:

De intern begeleider van de groepen 5 is: Lianna Heuvelmans

 

Hulpouders:

Ieder jaar zijn wij blij met klassenouders en “luizenpluis” ouders. U kunt u opgeven bij de leerkracht.

 

Traktaties: 

Het is heel leuk als uw kind trakteert wanneer uw kind jarig is. Ons verzoek is om de traktaties klein en liefst ook gezond te houden.


Schoolspullen:

De kinderen hebben in groep 5 de volgende spullen nodig:

 • Schoolpen/ liniaal/ kleurpotloden/kladblok (krijgen ze van de leerkracht)
 • Goede schooltas
 • Gymkleding: broekje, shirt, zaalschoenen en eventueel een handdoek
 • Zwemkleding: zwemtas, badpak, zwembroek, handdoek ( geen slippers)

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 5 aan bod komt.


Wilt u iets bespreken met de leerkracht is dat mogelijk na schooltijd. Om teleurstelling te voorkomen vragen wij u eerst een afspraak te maken. Het kan voorkomen dat de leerkracht andere activiteiten na school heeft zoals: vergadering, studie, afspraak met een ouder.

 

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter.