Groepen 5

Welkom op de website van groep 5

U kunt hier beknopt de belangrijkste informatie lezen. Als ouder van onze school heeft u een toegangscode voor Mijnschoolinfo. Hier zal huiswerk genoteerd worden en foto’s geplaatst worden per groep.

 

Voor korte mededelingen (bijv. doktersbezoek) is er tijdens de inloop t/m 08.30 uur tijd. Voor langere gesprekken is het fijn als u vooraf een afspraak maakt met de leerkracht. Tijdens het inloopkwartier gaan de leerlingen aan het werk en kunt u zien waar ze mee bezig zijn.

 

 

 

Wat leren we in groep 5

Rekenen:

Iedere dag hebben de leerlingen rekenen in de klas. Dit gebeurt in 3 niveaus. We werken in blokken van 4 of 5 weken. Op dag 3 van iedere week werken de leerlingen aan een projectles. Deze les staat in het teken van meten, geld en tijd.

Op dag 5 van de week werken de leerlingenzelfstandig aan een rekentaak, passend bij hun niveau.  De leerkracht heeft dan de tijd om een aantal  leerlingenextra hulp te geven.

De volgende onderdelen komen in groep 5 aan bod:

 • Buurgetallen tot 1000,
 • Sprongen van 25 – 50 – 100…,
 • Wat is de 4 waard in 345
 • + en – tot 100 over tiental 
 • + en – tot 1000          145+367           205-37
 • Tafels 1 t/m 12, maar ook sommen als 4x2x30, 10x65 en schattend vermenigvuldigen 4x 38
 • Deelsommen zonder en met rest ook grote sommen:    72:3              120:8
 • Geld: gepast betalen en teruggeven tot 100 euro, prijzen berekenen
 • Tijd: heel uur, half uur, kwartier,  tijdsduur (analoog en digitaal) en het lezen van een kalender
 • Meetkunde: lengte: mm, cm, dm, m, km; gewicht: gr, kg; inhoud: l, cl en ml 
 • Omtrek en oppervlakte

 

Begrijpend lezen:

We gebruiken de methode Nieuwsbegrip. Dit zijn actuele nieuwsteksten. Er wordt een les geoefend met de moeilijke woorden. Daarnaast oefenen zij ook met een andere  soort tekst. Een recept, een verslag, een brief, een verhaal of een gedicht.

De leerlingen worden ingedeeld in 3 niveaus. Deze indeling maken wij a.d.h.v. de resultaten van toetsen. Het schooljaar heeft 10 blokken van ieder 3 weken.  In de derde week volgt er een toets. U kunt bij de leerkracht tips vragen om uw kind thuis te helpen. Daarnaast kunnen de leerlingen thuis online extra oefenen op Nieuwsbegrip, de leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een inlogcode mee naar huis.

 

Technisch lezen

Lezen leer je niet alleen op school, maar zal ook thuis regelmatig moeten gebeuren. Liever iedere dag 10 minuutjes, dan 1 keer een langere tijd. Op school lezen de leerlingen met de technisch leesmethode Station Zuid. Met deze methode leren de leerlingen om woorden als chocola en mysterie technisch goed uit te spreken. Het gaat hierbij om het uitspreken van de woorden en niet om woordbegrip.

 

Taal/Woordenschat/ Spelling

De leerlingen gaan op steeds meer manieren met taal aan de slag en maken in deze groep ook al kennis met grammatica zoals: werkwoorden (ook wel ‘doewoorden’) herkennen.

Het aanleren van de spellingsregels is in groep 5 vaste prik. In groep 4 leerden de leerlingen nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, nu worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Ook komen er nieuwe spellingcategorieën aan bod. Na het starten van een nieuw thema volgt er na ongeveer 3 weken een controledictee. Hiervoor krijgen de leerlingen een huiswerkblad mee naar huis.

We gebruiken voor taal, woordenschat en spelling de methode Taal op Maat 2e editie.

 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat aan bod komt:

 • Stellen: een e-mail, brief, verhaal, gedicht, boekverslag. Met goed gebruik van hoofdletters en leestekens (punt, komma)
 • Spreken/luisteren: spreekbeurt houden, muurkrant of werkstuk maken
 • Grammatica: werkwoorden herkennen
 • Woordenschat:de woordenschatlessen zitten hierin verweven.
 • Spelling: woorden op -je, -pje, -kje of -etje; woorden met -lijk en -ig; woorden met -elen, -enen, -eren; woorden met f/v- en z/s-verandering

 

Schrijven:

De leerlingen zullen verder oefenen met hoofdletters. De woorden en zinnen worden langer en in het tweede schrift gaan de hulplijntjes weg. We maken hierbij gebruik van Pennenstreken 2e editie. De leerlingen ontwikkelen een goed, vlot en leesbaar eigen handschrift. Groep 5 krijgt twee basislessen per week.  

 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek:

Per twee weken wordt natuur, aardrijkskunde of geschiedenis gegeven. Iedere twee weken wordt een thema behandeld van het desbetreffende vak.

 

Na 2 weken krijgen de leerlingen een samenvatting mee naar huis. Het is belangrijk dat de leerlingen de samenvatting thuis goed leren. Naast de leerstof van de samenvatting, wordt ook de behandelde stof uit de lessen getoetst. Dit geldt voor alle WO vakken. Wanneer uw kind dus een les heeft gemist, mag / kan het ons vragen wat hij of zij gemist heeft. Dit kunnen we dan kort met hem /haar doornemen.

In de derde week volgt een toets.

 

Leefstijl:

Leefstijl wil bevorderen dat jongeren opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen. Er zijn 6 thema’s die in volgorde maar ook afzonderlijk van elkaar gebruikt kunnen worden. Elk thema bestaat uit verhalen, opdrachten of werkbladen en aan de hand daarvan gaan we in gesprek met elkaar om een sociale groep te verkrijgen en te behouden.

 

Verkeer

Aan de hand van de methode Veilig Verkeer Nederland leren de leerlingen het volgende:

 • De leerlingen kennen de verkeersborden en de verkeersregels en kunnen deze kennis toepassen als ze deelnemen aan het verkeer
 • De leerlingen kunnen op een veilige manier deelnemen aan het verkeer als voetganger, fietser en passagier
 • De leerlingen kunnen rekening houden met anderen in het verkeer en kunnen zorg dragen voor de veiligheid van anderen.

Engels

Engels wordt gegeven met de methode Take it easy via het smartboard. De lessen zijn volledig in het Engels. Via een native speaker leren de leerlingen de goede uitspraak.

 

Trefwoord

Trefwoord is een boekje met een bijbehorende digitale site voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool. Het is gebaseerd op vijf korte dagopeningen passend bij een kalenderplaat. Deze dagopening kan bestaan uit een bijbel verhaal, een voorleesverhaal, een gedicht of een kringgesprek en daar zitten ook regelmatig liedjes bij.

 

Presentaties

De leerlingenhouden twee presentaties per jaar. Deze mogen zij ondersteunen met een power point of een prezi. De presentatie duurt ongeveer 10 minuten.

 • Boekbespreking:Na de herfstvakantie kiezen de leerlingen een datum voor hun boekbespreking. Deze presentatie wordt gehouden naar aanleiding van een zelf gelezen boek. De leerlingen zullen een voorbeeld boekbespreking zien die door de leerkracht wordt gegeven..
 • Spreekbeurt: De leerlingen kiezen een onderwerp wat hen aanspreekt en houden daar een presentatie over voor de klas.

 

Weektaak

Om de week krijgen de leerlingen een nieuwe weektaak. De leerlingen leren in groep 5 hun taken te plannen. Zij krijgen 3 keer in de week de tijd om hieraan te werken. Na twee weken moet de weektaak af zijn. De weektaak wordt ook beoordeeld door de leerkracht voor het tweede en derde rapport.

 

Huiswerk

Op het bord in de klas staat de planning van de week,  activiteiten, maar ook toetsen.

Met regelmaat zal er een tafelblad of een klokkenblad mee naar huis gaan. Het is belangrijk voor de hogere groepen dat de leerlingen de tafels en het klokkijken goed beheersen. Tafels en klokkijken leer je niet alleen op school en behoeft veel oefening.

Mocht het nodig zijn, kunt uw kind ook extra oefening mee krijgen voor spelling. Niet het hele jaar door, maar wel om net dat ene zetje te geven om vooruit te komen.

Het huiswerk  moet een aantal dagen later weer ingeleverd worden.

Wanneer een kind behoefte heeft aan meer of extra werk en gemotiveerd is om thuis te oefenen kunt u altijd in gesprek om dit met de leerkracht te overleggen. 

 

 

Gymnastiek

We gymmen in de sporthal aan de overkant van de school. Douchen is niet verplicht, maar wel verstandig. De leerlingen zweten flink tijdens de les. Het is fijn als iedereen weer fris in de klas komt. Deodorant kan natuurlijk ook, maar dan wel graag een deoroller. Geen deodorant spray!

 

Gymkleding (t-shirt en korte broek / gympakje) en goede gymschoenen voor binnen zijn verplicht. Kijk regelmatig even of de gymschoenen nog passen. Gymmen op blote voeten is onveilig en kan zorgen voor ongemakken zoals wratten.

 

Hieronder vindt u de gymroosters voor schooljaar 2019-2020:

 

Dinsdag
8.30 – 09.15 uur groep 5A, Meester Tobias

Let op! Ivm omkleden graag om 8.20 uur aanwezig zijn bij de sporthal, om 8.30 uur begint de gymles.

9.15 – 10.00 uur groep 5C Meester Tobias

 

Woensdag

11.30 – 12.15 uur groep 5B Meester Tobias

De leerlingen zullen 5 a 10 minuten later buiten zijn.

 

Vrijdag                                   

13.00 – 13.40 uur groep 5D Meester Stijn

Let op! Ivm omkleden graag om 12.50 uur aanwezig zijn bij de sporthal, om 13.00 uur begint de gymles.

 

Schoolzwemmen

We zwemmen op donderdag in zwembad Het Hofbad. De leerlingen hebben hiervoor alleen zwemkleding en een handdoek nodig. Ook is het handig om wekelijks een plasticzak in de zwemtas mee te geven om daar de natte spullen in te kunnen doen. Helaas is er geen tijd om haren te kammen, te borstelen, te föhnen etc. Houd hier rekening mee.

 

Met schoolzwemmen krijgen leerlingenwekelijks 40 minuten zwemles van een gediplomeerde zwemonderwijzer tijdens schooltijd.

 

Kosten

De zwemlessen zijn gratis. De school vraagt wel om een bijdrage voor vervoer naar het zwembad.

 

Hoe werkt het?

Aan het begin van het schooljaar wordt ieder kind ingedeeld in een groepje van zijn/haar niveau. Iedere groep heeft 1 zwemonderwijzer. Deze houdt de zwemvorderingen van uw kind digitaal bij. Zo is het duidelijk wat de zwemvaardigheid en de vorderingen van uw kind zijn en of er extra hulp nodig is.

 

Zwem-ABC

Zodra uw kind watervrij is, duurt het ongeveer 80 lessen om een A-diploma te halen. Daarna kan uw kind verder zwemmen voor het B-diploma (zwemveilig) en C-diploma (zwemvaardig). De 3 diploma's samen vormen het Zwem-ABC. U leest meer over deze zwemmethode op de website van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

 

Turbozwemmen

Turbozwemmen is een extra gratis zwemles gedurende 3 dagen tijdens de schoolvakanties (met uitzondering van de zomervakantie). Deze les is bedoeld voor leerlingendie een extra zetje nodig hebben. Dit kan zijn om beter mee te komen in de zwemlessen of om deel te nemen aan het diplomazwemmen. Een les duurt 2 uur. Uw kind ontvangt hiervoor een uitnodiging als hij/zij hiervoor in aanmerking komt.

 

Diplomazwemmen

Tijdens de zwemlessen, wordt uw kind op verschillende onderdelen getest. Als hij/zij alle testen goed doet, kan uw kind meedoen aan het diplomazwemmen (afzwemmen). Uw kind ontvangt via school een uitnodiging met instructies. U bent van harte welkom bij het diplomazwemmen.

Heeft uw kind geen zwemdiploma gehaald aan het einde van deze periode? Dan kan hij of zij overstappen naar de reguliere zwemlessen.

 

 

Zwemrooster 2019-2020 (exclusief bustijden):

Donderdag

Groep

 

 

 

5A + 5B (de helft van de groep)

10.00 – 10.45 uur

 

5C

11.00 – 11.45 uur  

(de leerlingen blijven verplicht over op school)

 

5D + 5B (de helft van de groep)

13.00 – 13.45 uur  

(de leerlingen blijven verplicht over op school)

 

   

 

 

Verdere informatie groep 5


Interne begeleiding

De intern begeleider van de groepen 5 is: Lianna Heuvelmans

 

Hulpouders

Ieder jaar zijn wij blij met klassenouders en “luizenpluis” ouders. U kunt u opgeven bij de leerkracht.

 

Traktaties

Het is heel leuk als uw kind trakteert wanneer uw kind jarig is. Ons verzoek is om de traktaties klein en liefst ook gezond te houden.

 

Wilt u iets bespreken met de leerkracht is dat mogelijk na schooltijd. Om teleurstelling te voorkomen vragen wij u eerst een afspraak te maken. Het kan voorkomen dat de leerkracht andere activiteiten na school heeft zoals: vergadering, studie, afspraak met een ouder.

 

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter.

 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 5 aan bod komt.

 

Fijn schooljaar allemaal!

 

De leerkrachten van groep 5.