Groepen 3

Welkom op de pagina van het leerjaar 3 U kunt hier beknopt de belangrijkste informatie lezen. Als ouder van onze school heeft u een toegangscode voor Mijnschoolinfo. Hier zal huiswerk genoteerd worden en foto’s geplaatst worden per groep.

 

Voor korte mededelingen (bijv. doktersbezoek) is er tijdens de inloop t/m 08.30 uur tijd. Voor langere gesprekken is het fijn als u vooraf een afspraak maakt met de leerkracht.

 

Gymrooster:

Gymtijden groep 3A:
maandag 10.15 - 10.45 uur bij meester Tobias
woensdag 11.30 - 12.15 uur bij meester Erwin
Op woensdag kunt u de kinderen bij de sporthal ophalen.

Gymtijden groep 3B:
maandag 10.45 - 11.30 uur bij meester Tobias
dinsdag 13.00 - 13.40 uur bij juffrouw Esther
Op maandag kunnen thuiseters om 11.45 uur bij de sporthal opgehaald worden.

Op dinsdag kunnen thuiseters om 12.45 uur bij de sporthal verzamelen.

Gymtijden groep 3C:
maandag 13.00 - 13.40 uur bij meester Tobias
dinsdag 13.40 - 14.20 uur bij juffrouw Esther
Op maandag kunnen thuiseters om 12.45 uur bij de sporthal verzamelen.

Gymtijden groep 3D:
maandag 13.40 - 14.20 uur bij meester Tobias
woensdag 09.15 - 10.00 uur bij meester Erwin

Gymtijden groep 3E:
maandag 14.20 - 15.00 uur bij meester Tobias
woensdag 10.00 - 10.45 uur bij meester Erwin

Op maandag kunt u de kinderen bij de sporthal ophalen.

 

Handvaardigheidrooster: NB rooster onder voorbehoud tot eind oktober

Groep 3A: dinsdag 10.30 - 11.30 uur
Groep 3B: vrijdag 10.30 - 11.30 uur
Groep 3C: dinsdag 10.30 - 11.30 uur
Groep 3D: dinsdag 13.00 - 14.00 uur
Groep 3E: vrijdag 13.00 - 14.00 uur

 

Groep 3 is een speciaal leerjaar. Vanuit diverse kleutergroepen stromen er kinderen door naar groep 3. Één van de belangrijkste onderdelen staat ook in het teken van groepsvorming en kennismaking. De kinderen moeten wennen aan nieuwe kinderen en leren nieuwe vriendjes te maken, maar ouders moeten ook wennen aan de nieuwe ouders en de nieuwe kinderen. Aan het begin van het jaar houden wij een informatieavond om globaal de leerstof mede te delen, maar vooral om elkaar te leren kennen. Wij stimuleren goede oudercontacten en speelafspraken.

 

In groep 3 leer je, in principe, lezen, rekenen en schrijven. Ieder kind heeft een andere beginsituatie en daar hoort een aangepast werkniveau bij. In groep 3 werken wij heel gedifferentieerd en op speelse wijze.

 

Lezen:

Wij werken met de methode: Veilig Leren Lezen – Kim versie: http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders/Dit-leert-uw-kind/kimversie.htm

De methode werkt op 3 niveaus: zon, maan en ster.

Het maan-programma is het basisprogramma.

Zon-werk is extra uitdaging, ster-werk is extra hulp.

De methode werkt met kernen (hoofdstukken) en iedere kern staat een verhaal centraal.

Aan de hand van dit verhaal leren de kinderen:

letters lezen, woorden lezen, woordenschat uitbreiden, verhalen lezen, begrijpend lezen, spelling en mondelinge taalvaardigheid.

In de klassen hangen doelenkaarten om te zien welk onderdeel er nu geoefend wordt.

Bij iedere kern krijgt u via MijnSchoolInfo informatie over het thema.

Zo houden wij u op de hoogte en kunt u in gesprek blijven met uw kind over de leerstof op school.

Wij sturen u ook oefenwoordjes mee. Deze zijn niet verplicht, maar wel aan te raden.

Uw kind heeft op school goed geoefend en wil het ook aan u thuis laten horen.

Uiteraard op een speelse wijze en maximaal 10 minuten.

Na iedere kern krijgt uw kind een ‘oefenkampioen-diploma’ mee naar huis.

Hierop kunt u aflezen hoe het op school gegaan is en wat er geleerd is.

 

Rekenen:

Wij rekenen met de methode: Wereld in Getallen – versie 4

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm

Deze methode werkt tevens op 3 niveaus: één ster, twee ster en drie ster.

Het twee-ster programma is het basisprogramma.

Drie-ster is extra uitdaging, één ster is extra hulp.

In groep 3 leren de kinderen te werken in werkboeken.

Wij gebruiken nog veel handelend materiaal zoals: blokjes, rekenrekken, etc.

In groep 3 leren wij globaal: splitsen t/m 10, erbij- en erafsommen t/m 20, de getallenlijn t/m 100 heen-en-terug met sprongen van 2-5-10

In de klassen hangen doelenkaarten om te zien welk onderdeel er nu geoefend wordt.

 

Schrijven:

Wij schrijven met de methode: Pennenstreken 2

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken

De kinderen krijgen een dik, drie-punts-greep potlood van school om een goede schrijfhouding aan te leren.

Wij leren de kinderen het verbonden, licht-gearceerde schrift aan.

Wij maken het verschil tussen leesletters en schrijfletters.

In de klassen hangen de letters die uw kind heeft geleerd.

 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek:

Wij werken met de methode: De Zaken 3-4

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/de-zaken-3-4

Deze methode sluit aan op onze leesmethode en hanteert dezelfde onderwerpen. De kinderen krijgen dus een extra verdieping op het thema waarmee zij bezig zijn.

 

Leefstijl:

Dit is onze sociaal-emotionele methode: Leefstijl

http://www.leefstijl.nl/over-leefstijl.html

Hier leren de kinderen zich bewust worden van waarden en normen.

 

Trefwoord:

Dit is onze catechese methode: Trefwoord

https://www.trefwoord.nl/

Aan de hand van verhalen en platen leren wij de kinderen levensbeschouwing en vertellen wij de bijbelverhalen.

 

Huiswerk:

In groep 3 is huiswerk niet verplicht, maar wel aangeraden, mits spelenderwijs en maximaal 10 minuten.

Voor het onderdeel lezen krijgt u per thema bericht via MijnSchoolInfo met oefenwoorden/verhalen.

Na de ouderavonden kunt u ook voor het onderdeel rekenen eventueel een extra oefenboekje ontvangen.

 

Handvaardigheid:

Tijdens handvaardigheid gaat de hele klas met de meester mee naar het handvaardigheidlokaal. De lessen zijn om de week.
Uw kind komt dus om de week aan de beurt.

Waar moet u op letten:
Denk eraan dat uw kind op deze dag niet de mooiste kleding aan heeft.
Tijdens handvaardigheid worden er met diverse materialen gewerkt.
Geef uw kind kleding aan die vies mag worden.

 

Gym:

De kinderen gymmen twee keer per week in de sporthal naast de school.

 

Wat hebben de kinderen nodig:

 • Een gymtas 
  Het liefst een tas die dicht kan, zodat er niets uit kan vallen en voorzien van een naam.
 • Gymkleding 
  Een gympakje of een broekje met een shirt en gymschoenen (zaalschoenen)
  De gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben en alle kleding moet voorzien zijn van een naam.
 • Een handdoek
  Vanaf groep 3 is douchen aangeraden.
  Er zijn gescheiden kleedkamers.
 • Eventueel slippers.
  Wellicht handig uit hygiënisch oogpunt, maar niet verplicht.

Waar moet u op letten:

 • De gymspullen gaan op de gymdag mee naar school.kunnen worden om weer schoon mee te nemen voor de volgende les.
 • De gymspullen kunt u in dezelfde grijze krat leggen als de gewone schooltas.
 • Op de gymdag gaan de spullen ook weer mee terug naar huis, zodat deze gewassen
 • Het is handig om overal een naam op te zetten.Vaak hebben kinderen dezelfde spullen en dat kan voor verwarring zorgen.
 • Denk aan de binnenkant van de schoenen, de gymtas, de kleding, etc.
 • Denk eraan dat uw kind op deze dagen makkelijke kleding draagt.
 • Uw kind moet zichzelf kunnen omkleden.
  Denk aan makkelijke kleding, schoenen e.d.
 • Geef uw kind op deze dagen geen sieraden om.
  Deze moeten, wegens eigen veiligheid, af voordat de les begint.

 

 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 3 aan bod komt.

 

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter.