Groepen 3

Informatie groep 3

 

Welkom op de pagina van het leerjaar 3. U kunt hier beknopt de belangrijkste informatie lezen. Als ouder van onze school heeft u een toegangscode voor Mijnschoolinfo. Via Mijnschoolinfo versturen wij specifieke nieuwsbrieven over groep 3. In de nieuwsbrief kunt u vervolgens lezen waar wij in de klas over werken en waar u het beste mee kunt oefenen, indien gewenst.

 

Momenteel is de school voor ouders niet toegankelijk. Als u ons wilt bereiken dan kunt u ons het beste een bericht sturen via Mijnschoolinfo.

 

Gymrooster:

Gymtijden groep 3A:
Maandag 10.00 – 10.45 uur bij meester Erwin

Woensdag 08.30 – 09.15 uur bij meester Tobias

Op woensdag kunnen de kinderen om 08.20 uur bij de Sporthal verzamelen.

Gymtijden groep 3B:
Maandag 10.45 – 11.30 uur bij meester Erwin

Dinsdag 13.00 – 13.40 uur bij meester Freek
Op maandag kunnen thuiseters om 11.45 uur bij de Sporthal opgehaald worden.

Op dinsdag kunnen de thuiseters om 12.45 uur bij de Sporthal verzamelen.


Gymtijden groep 3C:
Maandag 13.00 – 13.40 uur bij meester Erwin

Dinsdag 13.40 – 14.20 uur bij meester Freek
Op maandag kunnen de thuiseters om 12.45 uur bij de Sporthal verzamelen.


Gymtijden groep 3D:
Maandag 13.40 – 14.20 uur bij meester Erwin

Woensdag 11.30 – 12.15 uur bij meester Tobias

Op woensdag kunnen de kinderen om 12.15 uur bij de Sporthal opgehaald worden.

Gymtijden groep 3E:
Maandag 14.20 – 15.00 uur bij meester Erwin

Dinsdag 14.20 – 15.00 uur bij meester Freek

Op maandag en dinsdag kunnen de kinderen om 15.00 uur bij de Sporthal opgehaald worden.

 

Handvaardigheidrooster – op de even of oneven weken

Groep 3A: vrijdag 13.00 – 14.00 uur – even weken
Groep 3B: vrijdag 14.00 – 15.00 uur – even weken
Groep 3C: donderdag 10.30 – 11.30 uur – even weken
Groep 3D: vrijdag 14.00 – 15.00 uur – oneven weken
Groep 3E: vrijdag 13.00 – 14.00 uur – oneven weken

 

Judo – de halve groep op de even of oneven weken

Momenteel vindt er geen judo plaats, wij zijn op zoek naar een vakleerkracht.

Groep 3A: donderdag 08.35 – 09.25 uur
Groep 3B: donderdag 09.40 – 10.30 uur
Groep 3C: donderdag 10.45 – 11.35 uur
Groep 3D: donderdag 13.05 – 13.55 uur
Groep 3E: donderdag 14.05 – 14.55 uur

 

Muziek – op de even of oneven weken bij meester Florin:

Groep 3A: dinsdag 13.00 – 13.30 uur – even weken
Groep 3B: donderdag 14.30 – 15.00 uur – even weken
Groep 3C: donderdag 09.00 – 09.30 uur – oneven weken
Groep 3D: donderdag 08.30 – 09.00 uur – even weken
Groep 3E: donderdag 09.30 – 10.00 uur – even weken

 

Groep 3 is een speciaal leerjaar. Vanuit diverse kleutergroepen stromen er kinderen door naar groep 3. Eén van de belangrijkste onderdelen staat ook in het teken van groepsvorming en kennismaking. De kinderen moeten wennen aan nieuwe kinderen en leren nieuwe vriendjes te maken, maar ouders moeten ook wennen aan de nieuwe ouders en de nieuwe kinderen. Aan het begin van het jaar voeren wij een kennismakingsgesprek om globaal de leerstof mede te delen, maar vooral om elkaar te leren kennen. Wij stimuleren goede oudercontacten en speelafspraken.

 

In groep 3 leer je, in principe, lezen, rekenen en schrijven. Ieder kind heeft een andere beginsituatie en daar hoort een aangepast werkniveau bij. In groep 3 werken wij heel gedifferentieerd en op speelse wijze.

 

Lezen:

Wij werken met de methode: Veilig Leren Lezen – Kim versie:

Veilig Leren Lezen – Kim versie

De methode werkt op 3 niveaus: zon, maan en ster. Het maan-programma is het basisprogramma. Zon-werk is extra uitdaging, ster-werk is extra hulp.

De methode werkt met kernen (hoofdstukken) en iedere kern staat er een verhaal centraal.

Aan de hand van dit verhaal leren de kinderen:

 • letters lezen
 • woorden lezen
 • woordenschat uitbreiden
 • verhalen lezen
 • begrijpend lezen
 • spelling
 • mondelinge taalvaardigheid

In de klassen hangen doelenkaarten om te zien welk onderdeel er nu geoefend wordt.

Bij iedere kern krijgt u via Mijnschoolinfo uitgebreide informatie over het thema. Zo houden wij u op de hoogte en kunt u in gesprek blijven met uw kind over de leerstof op school. Wij sturen u ook oefenwoordjes mee. Deze zijn niet verplicht, maar wel aan te raden. Uw kind heeft op school goed geoefend en wil het ook aan u thuis laten horen. Uiteraard op een speelse wijze en wij raden maximaal 10 minuten effectief oefenen aan. Na iedere kern krijgt uw kind een ‘oefenkampioen-diploma’ mee naar huis. Hierop kunt u aflezen hoe het op school gegaan is en wat er geleerd is.

De methode heeft ook speciaal voor ouders een rubriek met allerlei leuke weetjes en spelletjes.

Inspiratie voor ouders

 

Rekenen:

Wij rekenen met de methode: Wereld in Getallen – versie 4

Wereld in Getallen – versie 4

Deze methode werkt tevens op 3 niveaus: één ster, twee ster en drie ster. Het twee-ster programma is het basisprogramma. Drie-ster is extra uitdaging, één ster is extra hulp.

In groep 3 leren de kinderen te werken in werkboeken. Wij gebruiken nog veel handelend materiaal zoals: blokjes, rekenrekken, knikkers, teldopjes, etc.

In groep 3 leren wij globaal:

 • splitsen t/m 10
 • erbij- en erafsommen t/m 20
 • de getallenlijn t/m 100 heen-en-terug en met sprongen van 2-5-10
 • verhaalsommen
 • tellen en rekenen met geld
 • vergroten van het ruimtelijk inzicht

In de klassen hangen doelenkaarten om te zien welk onderdeel er nu geoefend wordt.

 

Schrijven:

Wij schrijven met de methode: Pennenstreken 2

Pennenstreken – versie 2

De kinderen krijgen een dik, drie-punts-greep potlood van school om een goede schrijfhouding aan te leren. Wij leren de kinderen het blokschrift aan. Deze letters lijken heel erg op de leesletters en dat zal de leesontwikkeling stimuleren. In de klassen hangen de letters die uw kind heeft geleerd.

 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek:

Wij werken met de methode: De Zaken 3-4

De Zaken 3-4

Deze methode sluit aan op onze leesmethode en hanteert dezelfde onderwerpen. De kinderen krijgen dus een extra verdieping op het thema waarmee zij bezig zijn.

 

Leefstijl:

Dit is onze sociaal-emotionele methode: Leefstijl

Leefstijl

Kinderen beginnen al jong met het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Met Leefstijl worden de kinderen bewust gemaakt van de normen en waarden in de maatschappij. Samen met klasgenoten doen de kinderen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ versterken.

 

Trefwoord:

Dit is onze catechese methode: Trefwoord

Trefwoord

Aan de hand van verhalen en platen leren wij de kinderen levensbeschouwing en vertellen wij de Bijbelverhalen.

 

Oefenwerk:

In groep 3 is huiswerk niet verplicht, maar wel aangeraden, mits spelenderwijs en maximaal 10 minuten effectief oefenen.

Voor het onderdeel lezen krijgt u per thema een nieuwsbrief via Mijnschoolinfo met oefenwoorden/verhalen.

Na de ouderavonden kunt u ook voor het onderdeel rekenen eventueel een extra oefenboekje ontvangen.

 

Hoe help ik mijn kind?

In groep 3 zien wij graag dat u uw kind helpt door vooral veel spelletjes te spelen.

 • Speel gezelschapsspelletjes zoals: Mens-Erger-Je-Niet; Ganzenbord; Domino; Kwartet; Bingo; Raad spelletjes; Zoekspelletjes; etc.
 • Voorlezen en zelf lezen (zien lezen, doet lezen)
 • Oefenpakketjes lezen (worden via Mijnschoolinfo verstuurd per kern)
 • Maximaal 10 minuten effectief oefenen (kookwekkertje ernaast)
 • Oefenen met het programma Zoem op de computer of tablet
 • Op een handig tijdstip, een moment waarop u ook echt de tijd kunt nemen voor uw kind
 • Hak en plak woordjes proberen, gebruik hiervoor de woordjes die u per mail ontvangt.

Bijvoorbeeld: pak je ssss-oooo-kkkkk, wat moet je nu pakken?

 • Veel boekjes bekijken en ontdekken waar de letter ‘m’ te vinden is bijvoorbeeld
 • Op straat rondkijken, welke letters komen wij tegen en welke ken je al?
 • Uitspelen met echte materialen, geen werkbladen
 • Oefenen met veters strikken
 • In de auto of onderweg de telrij oefenen tot honderd heen en terug, en met sprongen van 2, 5 en 10

 

Handvaardigheid:

Tijdens handvaardigheid gaat de hele klas met de meester mee naar het handvaardigheidlokaal. De lessen zijn om de week. Uw kind komt dus om de week aan de beurt.

Waar moet u op letten:
Denk eraan dat uw kind op deze dag niet de mooiste kleding aan heeft. Tijdens handvaardigheid wordt er met diverse materialen gewerkt. Geef uw kind kleding aan die vies mag worden.

Gym:

De kinderen gymmen twee keer per week in de Sporthal naast de school.

Wat hebben de kinderen nodig:

 • Een gymtas 
  Het liefst een tas die dicht kan, zodat er niets uit kan vallen en voorzien van een naam.
 • Gymkleding
  Een gympakje of een broekje met een shirt en gymschoenen (zaalschoenen)
  De gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben en alle kleding moet voorzien zijn van een naam.
 • Een handdoek
  Vanaf groep 3 is douchen aangeraden.
  Er zijn gescheiden kleedkamers.
 • Eventueel slippers.
  Wellicht handig uit hygiënisch oogpunt, maar niet verplicht.

Waar moet u op letten:

 • De gymspullen gaan op de gymdag mee naar school.

Op de gymdag gaan de spullen ook weer mee terug naar huis, zodat deze gewassen

kunnen worden om weer schoon mee te nemen voor de volgende les.

De gymspullen kunt u in dezelfde grijze krat leggen als de gewone schooltas.

 • Het is handig om overal een naam op te zetten.

Denk aan de binnenkant van de schoenen, de gymtas, de kleding, etc.

Vaak hebben kinderen dezelfde spullen en dat kan voor verwarring zorgen.

 • Denk eraan dat uw kind op deze dagen makkelijke kleding draagt.

Uw kind moet zichzelf kunnen omkleden.
Denk aan makkelijke kleding, schoenen e.d.

 • Geef uw kind op deze dagen geen sieraden om.
  Deze moeten, wegens eigen veiligheid, af voordat de les begint.

 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 3 aan bod komt.
Houd de nieuwsbrieven in de gaten voor extra informatie.

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter.