Heel Den Haag Leest

In de regio Haaglanden moet lezen voor iedereen toegankelijk en vanzelfsprekend worden. Daartoe is het belangrijk om te werken aan leesplezier: want dat wat leuk is, doe je vaker en gaat je makkelijker af.

 

“Heel Den Haag Leest” is een platform voor elke inwoner, werknemer én werkgever in de regio Haaglanden die op zoek is naar inspiratie of verbinding voor leesplezier en leesmotivatie.

Wat doet Heel Den Haag Leest

Wij creëren samenwerking tussen scholen (van voorschool tot en met hbo), bibliotheken en andere instellingen die mee kunnen werken aan leesvaardigheidsbevordering en leesmotivatie.

Want lezen moet je leren.

 

De cijfers over de tekortschietende leesvaardigheid zijn alarmerend. In Den Haag was in 2021 maar liefst een kwart van de Hagenaars laaggeletterd en in sommige stadsdelen loopt dit percentage op tot vijftig procent, tegenover een landelijk gemiddelde van twaalf procent (Gemeente Den Haag, 2021).

 

Leesoffensief

Deze alarmerende signalen riepen om actie en samenwerking. Verschillende partners hebben zich verenigd in Heel Den Haag Leest en onderschrijven bijgevoegd manifest.

Het doel is de leesvaardigheid en de leesmotivatie van kinderen, jongeren en volwassenen in de

regio Haaglanden te vergroten.

 

Partners uit het onderwijs, kinderopvang en welzijn zetten lezen binnen hun organisatie op de kaart en sluiten zich aan bij dit Leesoffensief. Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen zijn alle partners actief op zoek naar meer partners, die het manifest willen ondertekenen en lezen structureel onder de aandacht brengen. Daarmee sluiten zij zich aan bij de landelijke oproep tot een leesoffensief.

 

Basisschool De Fontein als partner

De Fontein wil een bijdrage leveren om lezen voor alle kinderen op school toegankelijk te maken en om het leesplezier te bevorderen. Dit doen we bij voorkeur samen met anderen. De Fontein ondertekent daarom graag het manifest en kan niet wachten het leesplezier en de leesmotivatie bij de kinderen in Den Haag verder te ontwikkelen. 

 

Doen jullie ook mee?

Interesse om partner te worden of nog vragen?
Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@heeldenhaagleest.nl

 

Op www.heeldenhaagleest.nl vindt u meer informatie over Heel Den Haag Leest.