Welkom bij basisschool De Fontein

De Fontein is een moderne, katholieke school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Onze school probeert vanuit een hedendaagse katholieke visie concreet invulling te geven aan normen en waarden als verdraagzaamheid, respect voor elkaar, sociaal-maatschappelijk bewustzijn en behulpzaamheid. Wij vinden het belangrijk kinderen, in de praktijk van elke dag, te wijzen op deze normen en waarden en ze zelf ook daadwerkelijk ‘voor te leven’.

Bekijk voor meer informatie ons 'Schoolplan 2019-2023' onder het kopje 'Onze school'.

  • Moderne leermiddelen
    De Fontein heeft de beschikking over de meest moderne methoden en leermiddelen. Zo werken de kinderen vanaf groep 4 met Snappet, een tablet waarop de kinderen de leerstof na de instructie van de leerkracht kunnen verwerken op hun eigen niveau. Daarnaast beschikt elke groep over een touchscreen waar de leerkracht de lessen op geeft en laptops waarop kinderen oefeningen kunnen maken.
  • Talentontwikkeling
    Ieder kind heeft talenten. Naast de leervakken willen we ook andere talenten stimuleren. Zo hebben wij een handvaardigheid- en een muziekleerkracht op school. Drie keer per jaar krijgen de kinderen de mogelijkheid om een optreden te verzorgen tijdens het ‘open podium’. Ook na schooltijd kunnen kinderen verschillende activiteiten volgen (koken, djembé, judo, gitaar, kunst en andere sportactiviteiten). Daarnaast kunnen sommige leerlingen één keer per week deelnemen aan de plusklas of de Spaanse les.
  • Team
    De Fontein heeft een gedreven team dat elke dag klaarstaat om kinderen het best mogelijke onderwijs te bieden. Het team is ambitieus en laat zich constant bijscholen om hun kennis up-to-date te houden.