Regels te laat komen

De Fontein gebruikt onderstaande afspraken i.o.m. de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag om het ‘te laat’ op school komen om 08.30 en 13.00 uur te beperken.
3           Bij drie keer te laat komen op school:
De administratie stuurt de ouder(s)/verzorger(s) -cc. aan de leerkracht en de directie- een
e-mail met de melding dat de leerling drie keer te laat is gekomen.

6           Bij zes keer te laat komen op school:
De directie stuurt ouder(s)/verzorger(s) -cc. aan de leerkracht- een e-mail waarin wordt gewaarschuwd dat de leerling zes keer te laat is gekomen. In deze e-mail wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) duidelijk gemaakt dat er bij negen keer te laat een melding bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling zal worden gedaan.

9           Bij negen keer te laat komen op school:
De school doet een melding bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling.
De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk op de hoogte gesteld over deze melding en het aantal keren verzuim. De leerplichtambtenaar stuurt de ouder(s)/verzorger(s) een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is m.b.t. verzuim bij de afdeling Leerplicht, worden de ouder(s)/verzorger(s) door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

12      De leerling blijft te laat komen:
De school doet nogmaals een melding bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling. De ouder(s)/verzorger(s) die eerder een waarschuwingsbrief hebben gekregen, worden alsnog door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

 

NB: Aan het begin van een nieuwe schoolweek worden de absentielijsten van voorgaande schoolweek door de administratie verwerkt en worden de brieven verzonden. In de brief wordt de stand van zaken aan het einde van de week vermeld. De inhoud van de brief is dus afhankelijk van het aantal keren dat uw kind te laat op school is gekomen.