Mijnschoolinfo

Op De Fontein maken we gebruik van Mijnschoolinfo voor het digitaal verspreiden van onze informatie.
Mijnschoolinfo is een applicatie die de communicatie tussen school en ouders verzorgt en is geschikt voor zowel computers als tablets en smartphones. Voor ouder(s) en/of verzorger(s) betekent het gebruik van Mijnschoolinfo dat alle schoolinformatie van hun kind of kinderen altijd inzichtelijk is.

Denk aan het opzoeken van een adres van een klasgenoot uit de groep van uw kind, informatie over diverse schoolactiviteiten, de wekelijkse nieuwsbrief, maar ook bijvoorbeeld het invullen van antwoordstrookjes verloopt via Mijnschoolinfo.

 

Alle ouders van nieuwe leerlingen ontvangen van ons een koppelcode, waarmee een account aangemaakt kan worden op Mijnschoolinfo.

 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.mijnschoolinfo.nl

 

Mocht u nog vragen hebben m.b.t. Mijnschoolinfo, dan kunt u via de mail contact opnemen met Coralie van der Sijs, cvdsijs@fontein.nl.