De Fontein is op zoek naar een directeur voor 1,0 fte met ingang van 1 maart 2021

De Fontein is een katholieke basisschool en telt ruim 900 leerlingen. Onze 37 groepen zijn gehuisvest in één modern schoolgebouw, in de VINEX-wijk Wateringse Veld.


Wij zijn een duidelijke en gestructureerde school. Vriendelijke, spontane, open en respectvolle omgangsvormen tussen kinderen, ouders en leerkrachten vinden wij daarom van groot belang.


Onze ambitie is dat elk kind graag naar onze school gaat, zich veilig voelt en het beste uit zichzelf naar boven haalt. Door ons onderwijs te differentiëren naar tempo en niveau willen wij, binnen de mogelijkheden van ons leerstofjaarklassensysteem, alle kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden.


De directeur van De Fontein heeft de dagelijkse leiding van de school en werkt samen met drie adjunct-directeuren. Ons gedreven en ambitieuze team van ruim 75 medewerkers, bestaat uit ervaren en deskundige (vak)leerkrachten, 3 intern begeleiders en onderwijsondersteunend personeel.

Profielschets


Jij bent als mens:
- empathisch, toegankelijk en laagdrempelig;
- iemand met een open persoonlijkheid die transparant communiceert;
- flexibel en creatief in het vinden van oplossingen in uitdagende situaties.


Je bent de onderwijskundige die:
- een centrale en verbindende rol speelt in de kleurrijke diversiteit van onze school;
- snel verbanden kan leggen;
- een brede focus heeft met een helikopterview en oog voor details;
- de huidige missie en visie van de school onderschrijft en bewaakt;
- onderwijskundig is onderlegd;
- een goede bijdrage levert aan de meerwaarde van het collectief van Lucas Onderwijs en het bovenschools beleid.


Je bent de schoolleider die:
- zichtbaar is voor de leerlingen, ouders en het team;
- aandacht heeft voor werkplezier;
- anderen weet te enthousiasmeren door middel van humor en relativeringsvermogen;
- koers weet te houden en richting geeft;
- flexibel is en rust kan brengen en bewaken in een dynamische omgeving;
- de aanwezige expertise en ambitie benut en versterkt;
- daadkrachtig en besluitvaardig kan handelen;
- de verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van de school en de leerlingenzorg.


Jij beschikt over:
- managementvaardigheden en vaardigheid in het leiding geven aan professionals in een dynamische omgeving;
- ervaring met directievoering binnen het primair onderwijs;
- een afgeronde schoolleidersopleiding of de bereidheid om deze te volgen.


Wij bieden:
- een mooie uitdaging voor een directeur met een passie voor onderwijs;
- een groot betrokken, enthousiast en gezellig team van leerkrachten en onderwijsondersteuners;
- samenwerking met drie adjunct-directeuren;
- een uitstekende zorgstructuur en veel expertise die graag wordt gedeeld;
- een goed onderhouden schoolgebouw en moderne ICT-voorzieningen, zoals Snappet;
- samenwerking met de collega-directeuren binnen de lerende organisatie van Lucas Onderwijs;
- een inwerkprogramma dat onder andere voorziet in coaching en mentoring door een ervaren collega;
- ondersteuning vanuit de expertise van het bestuursbureau (in beleid en administratie);
- afhankelijk van kennis en ervaring een salaris op het niveau van de schaal D13 van de CAO-PO met uitloopmogelijkheid aan het eind van de schaal;
- een benoeming voor de duur van één schooljaar met uitzicht op een vast dienstverband.

 

Informatie over de school:

Veel informatie over onze school vindt u op www.fontein.nl. Nadere informatie over de school kunt u verkrijgen bij Josette Scholtes, tel. 070-3965050. De Fontein maakt deel uit van Lucas Onderwijs, www.lucasonderwijs.nl.


Sollicitatieprocedure:

Uw sollicitatie (-brief) met uitgebreid CV kunt u tot 23 november 2020 mailen naar: mobiliteit@lucasonderwijs.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie directeur De Fontein’. De eerste gespreksronde is gepland op 30 november in de avond vanaf 18.00 uur. De tweede ronde vindt plaats op 9 december 2020 in de avond. Een assessment is onderdeel van de procedure.


Over het verloop van de procedure kunt u informatie inwinnen bij mw. Jenniree Correa, HRM-adviseur, tel. 070-3001148, e-mailadres: jcorrea@lucasonderwijs.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.